•  

Het plan van de VNG voor het reguleren van de wietteelt, gezien door de bril van de medicinale gebruiker

   16 juni 2016

Het is een dik rapport, maar niet heel moeilijk om te lezen. Wel is het irritant om te lezen. Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PGMCG) zal uitleggen waarom dat zo is.

Om iets te beweren start je met een stelling of theorie. Daar laat je argumenten op los die op feiten gebaseerd zijn of de feiten zelf en dan volgt daar vanzelf een conclusie uit.
En precies daar gaat het fout in dit rapport. En ook nog op cruciale punten. Er zijn veel voorbeelden van in het rapport, maar ik beperk mij tot de voor de medicinale gebruiker meest belangrijke.

In het rapport wordt gesteld dat de wijze van regulering van de wietteelt voor de medicinale gebruiker niet van belang is omdat de medicinale markt volledig los staat van de coffeeshop markt en de illegale markt. We zien in gedachten al een paar duizend patiënten flauw vallen. Die stelling wordt “bewezen” door een aanname die niet klopt.

Veel te weinig legale wietkeuze

Er zijn veel patiënten aangewezen op de coffeeshop en de illegale markt, omdat de officiële medicinale wiet maar vijf varianten heeft en er maar vier varianten wietolie beschikbaar zijn via de Transvaal apotheek, recept magistrale bereiding, met een max. van 2% THC .
Alleen al een database van seedfinder.eu bevat al 7500 soorten wiet en in totaal bestaat er zeker een vijfvoud daarvan. De legale medicinale productie omvat op dit moment 6 soorten, dus nog geen promille van wat beschikbaar is in de wereld.
Aangezien op de effectiviteit van cannabis als medicijn zowel de ziekte van invloed is als de “samenstelling” van de patiënt blijkt in de praktijk dat er veel verschillende soorten gebruikt worden door patiënten, die zij noodgedwongen op de illegale markt moeten kopen of zelf moeten kweken.

De op dit moment veel gezochte pure wietolie is legaal nergens verkrijgbaar, en zal dus altijd van de illegale markt af moeten komen. Facebook is een populair kanaal daarvoor . Daarnaast wordt er veel olie door patiënten zelf gemaakt van hun zelf gekweekte wiet.

Hoe verhoudt dit zich nu tot het VNG plan? Ronduit slecht is onze conclusie!

In de discussie met VNG blijkt men van mening dat de wiet dan maar gekweekt moet worden door enkele (!) glastuinbouwers. Nu kenen we enkele glastuinbouwers die wiet gekweekt hebben en we durven vanuit die ervaringen te stellen dat het jaren gaat duren voor daar een bruikbaar product van te verwachten is.

Cannabis is een makkelijk plantje kun je zeggen, maar om een product te krijgen zoals we dat gewend zijn komt er toch een stuk meer bij kijken dan bij petunia’s, tomaten of zelfs orchideeën. Raar maar waar. De wereld van de wietkwekers is een zeer divers milieu. In het rapport wordt met name gekeken naar de hele grote kwekers in het zuiden van het land, niet zo verbazingwekkend als je kijkt naar de samenstelling van de werkgroep van de VNG.

Kijk je echter verder dan die specifieke neus lang is dan doemt een heel ander beeld op. Coffeeshops doen heel veel zaken met kleine speciale kwekers. Ook kleine hobbykwekers die 1 x per jaar hun buitenoogst komen brengen. Met name die kleine kwekers komen met producten die speciaal, zeldzaam of van ongebruikelijk hoge kwaliteit zijn. Soms zelfs organisch/biologisch.

En dat zijn juist de soorten die medicinale gebruikers vaak zoeken

Alle maatregelen opgeteld bij elkaar (vooral de regel dat coffeeshops alleen bij de geregistreerde kwekers mogen inkopen) zullen er onvermijdelijk toe leiden dat het aanbod van de medicinaal interessante soorten van de legale markt zullen verdwijnen.
Ook de druk op de growshops draagt daar aan bij, al lijkt het er op dat de rechter daar een stokje voor gaat steken en de kleine gespecialiseerde growshops voor de thuis/eigen gebruik kwekers te zien als een groep die niet onder de “growshopwet” thuis hoort.

Nu is het op dit moment zo, dat we dat niet zomaar zien gebeuren, dat dit plan werkelijkheid zal worden op korte termijn. De regering wil vooral helemaal niets. Maar op de langere termijn zullen wij, patiënten, op moeten passen als dit soort plannen serieus genomen gaan worden.

Enquête onder patiënten

Tevens is uit onze enquête gebleken dat maar bij 22% van de patiënten de medicinale cannabis vergoed wordt door de zorgverzekeraars, met een maximum bedrag aan vergoeding. Komend jaar worden de regels verder aangescherpt en worden bepaalde indicaties niet meer vergoed.

Ook al wordt cannabis dit jaar al meer voorgeschreven als jaren daarvoor, veel artsen weigeren het voor te schrijven, door hun onwetendheid. Het wordt niet meegenomen in hun opleiding o.a.

De grootste obstakels

De grootste obstakels voor medicinale cannabis, zelfs waar het legaal is, zijn de bereidheid van bekwame artsen en de bescherming van de patiënt. Over volksgezondheid gesproken, zou het fijn zijn als er een etiket op alle cannabisproducten zou zitten, zodat iedereen weet wat men consumeert.

Wet Camulet, het vergeten opiumwetsartikel 3b:

1. Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van een opiumwet-middel te bevorderen, is verboden.

– Voorlichting over de samenstelling van cannabis die op wetenschappelijke wijze is geanalyseerd geeft invulling aan in het bijzonder artikel 3b tweede lid van de Opiumwet:

2. Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet ter zake van openbaarmaking in het kader van medische of wetenschappelijke voorlichting.

De VNG heeft duidelijk niet met patiënten gesproken, om de patiëntenbelangen ook te behartigen. Er zijn namelijk ook patiënten die zelf willen kweken voor medicinaal gebruik om hun kwaliteit van leven te verbeteren (sommige hebben ook meer als 5 planten nodig).  Wij zouden het als stichting zeer waarderen, indien vanuit de gemeente ook regelingen getroffen kunnen worden betreffende vergunningen met medicinale thuis teelt.

Bestuur Stichting PGMCG

 

Deel deze pagina:
 Terug