•  

Veilig Binnen Kweken

Als je als patiënt genoodzaakt bent je eigen medicijn binnen te kweken, omdat de soortjes die beschikbaar zijn niet effectief genoeg zijn, of omdat je ziektekostenverzekeraar het niet vergoed, doe dit dan vooral veilig en laat je arts een verklaring schrijven dat je cannabis gebruikt als medicijn, tevens voor welke aandoeningen. Gebruik hiervoor een gebruikersverklaring medicinale thuiskweek , ondertekend door je zorgverlener met BIG registratie en laat je daarna inschrijven bij PGMCG, dan krijg je hiervoor een patiëntenpas.

Kweek zelf In een kweekkast en kweektent

Zorg dat je binnenkweek verzekerd kan worden door middel van een NEN keuring. Ook dat er brandvertragend of niet brandend materiaal gebruikt wordt.

(NEN 1010 en NEN 3140)

Alleen bij binnenkweek natuurlijk. Gebruik een veilige kweekkast of een veilige kweektent en zorg dat de elektra veilig zijn. Laat deze NEN keuren door een erkend bedrijf. Dit is met name nodig voor de verzekering en de veiligheid in je woning. Elk jaar zal er een nieuwe keuring plaats vinden.

 

Doe aan brandpreventie en vergeet de goedgekeurde brandblussers en rookmelders niet. *

Bewaar alle aankoopbonnen.

 

 

In Tilburg kweekt men binnen met veilige kasten en tenten die NEN-gekeurd zijn

 

Alle binnenkweek wordt gecontroleerd door een erkend installatiebureau, die hierin gespecialiceerd is. Zo kan je dit doorgeven aan je verzekering en het rapport aan hun doorsturen.

Let op bij het gebruik van HPS lampen of ze geschikt zijn voor VSA of EVSA!

Alleen voor EVSA geschikte HPS lampen gebruiken als je EVSA gebruikt!

 

Niet alleen de kast maar ook de electriciteit in huis wordt gecontroleerd, of het een aparte geaarde groep is etc en ook NEN gekeurd.

Deze controle gebeurt elk jaar.

*

Rookmelders dienen te voldoen aan Keurmerk EN-14604. Sinds kort is er een nieuwe Europese norm voor rookmelders verplicht, dit is de EN-14604 keurmerk. Dit keurmerk geeft aan dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, duurzaamheid, milieuaspecten en onderhoud volgens de Europese richtlijnen.

In Nederland bestaat de norm €œBrandbeveiliging – Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen; NEN4001; 1966€.

Wet- en regelgeving brandblusmiddelen

 

Veiligheid en preventie zijn van groot belang.

 
Deel deze pagina: