Medicinale thuiskweek

In Tilburg is het mogelijk legaal je eigen cannabis te kweken als medicijn tegen je ziekte(n). Als stichting voor en door patiënten die medicinale cannabis gebruiken, zetten we ons keihard in voor het recht op zelfbeschikking. En dat wordt gezien. In september 2016 heeft PGMCG dan ook formeel toestemming van Burgemeester Noordanus van de gemeente Tilburg gekregen om legaal ons eigen medicijn te mogen kweken, zoals te lezen in het artikel in het Brabants Dagblad.

Met de toestemming is PGMCG een eigen kweekproject gestart. Binnen het kweekproject werken we samen met andere Tilburgse patiënten. We zetten ons allemaal in voor hetzelfde doel: het recht om ons eigen medicijn te mogen kweken. We hebben samen voorwaarden uitgekristalliseerd waaronder thuiskweek van cannabis volgens ons mogelijk zou moeten zijn. Het is een stappenplan gebaseerd op onze ervaringen in Tilburg, dat hopelijk als blauwdruk kan dienen voor andere (patiënten in andere) gemeenten.

Wil je ook legaal thuiskweken?  Je kunt proberen om dit ook in je eigen gemeente voor elkaar te krijgen. Maar dat het in Tilburg kan, is geen garantie. Veel gemeenten zijn terughoudend als het om cannabis gaat. Maar: wie niet waagt, die niet wint! Dat hebben wij wel bewezen!

We kunnen als stichting ondersteuning bieden om het ‘Tilburgse model’ in je eigen gemeente proberen op te zetten. Je begint met het stappenplan: volg de stappen en download de formulieren. Heb je kweekadvies nodig of advies hoe je met je gemeente in gesprek gaat, laat het ons weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij zijn zelf ook patiënten, dus onze inzet buiten Tilburg is beperkt. PGMCG stelt wel als voorwaarde voor de inzet, dat patiënten zich aan de afspraken houden die beschreven staan in het stappenplan hieronder.

 

Stap 1: Ga naar je huisarts

Bespreek je medische situatie. Geef aan dat je medicinale cannabis wil gebruiken en waarom. Vul het formulier  ‘gebruikersverklaring medicinale Thuiskweek’ in en neem het mee. Laat het ondertekenen door je huisarts of eventueel een andere BIG-geregistreerde zorgverlener.

 

 Gebruikersverklaring medicinale thuiskweek PGMCG

Stap 2: Houdt je aan de 5 V-regel van de PGMCG

PGMCG hanteert de 5 V-regel: Vijf planten, Veilig, Verantwoord, Verzekerd en Verwittig gemeente. Dit zijn de afspraken die de Stichting PGMCG heeft gemaakt met de gemeente Tilburg. Wil je als patiënt ook legaal en verantwoord kweken in je eigen gemeente? Dat kan. Gebruik de 5 V-regel als leidraad voor je eigen onderhandelingen met de (burgemeester van je) gemeente.

In september 2018 is er een nieuw convenant geïntroduceerd (in samenwerking met de gemeente en politie). Alle patiënten hebben derhalve dit jaar een nieuw convenant moeten ondertekenen en ook het huishoudelijk reglement.

 

Stap 3: houdt een logboek bij

In je logboek beschrijf  je wekelijks hoe het gaat met je planten.

 

Stap 4: zorg voor de NEN-keuring (NEN 1010 en NEN 3410)

Alleen bij binnenkweek natuurlijk. Gebruik een veilige kweekkast of een veilige kweektent en zorg dat de elektra veilig zijn. Laat deze NEN keuren door een erkend bedrijf. Dit is met name nodig voor de verzekering en de veiligheid in je woning. Elk jaar zal er een nieuwe keuring plaats vinden.

Stap 5: Brandveiligheid.

Doe aan brandpreventie en installeer een rookmelder in de kweekruimte en zorg voor een brandblusser.Deel deze pagina: