•  

Advocaat A. Beckers: Moet de politie vier hennepplanten in je tuin laten staan?

   20 augustus 2017

Advocaat Andre Beckers is gespecialiseerd in cannabis gerelateerde zaken, lees hier wat hij schrijft over wat de politie doet, als ze 4 hennepplanten in je tuin zien staan.

Via Meld Misdaad Anoniem kreeg de politie vorige week een tip. Ergens in een tuin zouden 4 hennepplanten in potten staan. De politie trok de melding na en die bleek te kloppen. De vondst van de 4 hennepplanten in de tuin vormde reden voor de politie om ook in de woning te zoeken naar verboden zaken. Dat leverde niets op. De vier planten werden ter plekke vernietigd. Er werden geen aanhoudingen verricht. De actie haalde de media.

Op facebook zag ik enkele reacties op dit politieoptreden. Ik las vaker dat je als burger het recht hebt om enkele hennepplanten voor eigen gebruik te telen. De politie zou om die reden van je planten af moeten blijven. Is dat zo? Mag je de politie in zo’n geval je tuin uitjagen of kun je maar beter meewerken? Ik leg uit hoe het zit.

De wet is duidelijk. Volgens de Opiumwet mag je geen enkele hennepplant telen. Je kunt daarvoor worden bestraft. Onder hennep verstaat de Opiumwet elk deel van de hennepplant met uitzondering van de zaden. Bij een gewicht van meer dan 30 gram hennep (plantmateriaal) is sprake van een misdrijf. Voor je het weet, levert het telen van een paar hennepplanten je een strafblad op. Dat kun je voorkomen.

In de Aanwijzing Opiumwet is het opsporingsbeleid voor het publiek bekend gemaakt. In hoofdstuk 3.2.1. lezen we:

Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie.

Prioriteit ligt bij de beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps- of bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol:

• − De schaalgrootte van de teelt: de hoeveelheid planten;
Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt in beginsel aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik.

• − De mate van professionaliteit, afgemeten aan het soort perceel waarop geteeld wordt, belichting, verwarming, bevloeiing, etc. (opgenomen in bijlage 1);
Indien, ongeacht de hoeveelheid planten, wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met betrekking tot de mate van professionaliteit, zoals opgenomen in bijlage 1, wordt aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

• − Het doel van de teelt.

Indien er sprake is van het telen van hennep om geldelijk gewin te verkrijgen, wordt, ongeacht de hoeveelheid planten, aangenomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

Nergens staat hier dat je het recht hebt om een paar hennepplanten voor eigen gebruik te telen. Er staat wel dat die teelt geen prioriteit geniet bij de opsporing en vervolging. De politie had de 4 hennepplanten dus ook mogen laten staan. Een plicht tot optreden is er in zo’n situatie niet. De bevoegdheid is er wel. Hoe flauw het optreden tegen die 4 hennepplanten ook is, de politie mag dat.

Het wordt hoogtijd dat de overheid de burger echt in staat stelt maximaal 5 hennepplanten voor eigen gebruik te telen. Daarvoor moet de Aanwijzing Opiumwet worden aangepast. Een doodeenvoudig klusje. Nu de politieke wil nog.

Advocaat André Beckers
andre@beckersbergmans.nl
www.beckersbergmans.nl
“bij dringende zaken” 24/7 bereikbaar op gsm / whatsapp: 0653174897

Bron 

Deel deze pagina:
 Terug