•  

Advocaat M. Veldman: De 5 (cannabis)plantenregel is een fopspeen

   13 september 2017

Maurice Veldman, advocaat bij VVS advocaten, schrijft geregeld weblogs die wij graag delen als stichting. Hierbij weer een gedegen stuk informatie over de 5 plantenregel, waarbij het model hier in Tilburg ook weer naar voren komt.

Het blijft tobben met de 5 plantenregel. Volgens justitie mag de burger tot vijf planten telen voor eigen consumptie. In de praktijk mogen burgers helemaal niets en zijn ze hun plantjes steevast kwijt wanneer de politie langskomt. Een ogenschijnlijk sympathiek gebaar naar de kleine thuisteler blijkt een fopspeen. Mr. Maurice Veldman schudt iedereen wakker.

fopspeen thuisteelt cannabis Werkgelegenheidsproject

De 5 planten regel blijkt vooral een werkgelegenheidsproject te zijn voor de Nationale Politie, die sinds enkele jaren de scepter zwaait in opsporingsland. Voor dit apparaat lijkt er geen grotere prioriteit te bestaan dan de strijd tegen de hobbyteler van cannabis.

Enorme toename inbeslagnames bij thuistelers

Volgens de gedoogregels mag een burger maximaal 5 planten telen voor eigen gebruik. In de praktijk komt de burger echter vaak bedrogen uit. Ik heb nog nooit zoveel e-mails gekregen over inbeslagnames van een paar wietplanten als de afgelopen maanden. Vanuit heel Nederland word ik overstelpt door treurige verhalen van ongelukkige thuistelers. Dagelijks klagen deze mensen over getreiter door de politie. Tientallen tuinen zijn de afgelopen maanden betreden om een paar wietplantjes in beslag te nemen.

De plantjes worden dagelijks met groot machtsvertoon door de politie uit tuinen en potten getrokken. Een substantieel deel van de opsporingscapaciteit van de geüniformeerde dienders om dit land veilig te maken gaat naar de bestrijding van wietteelt, waarvan een groot deel wordt opgeslurpt door de kleine thuisteler permanent achter de vodden te zitten.

Niemand snapt er wat van want 5 planten mocht toch? Wat is dit voor nepgedoogbeleid?

Eigen kleine teelt wordt feitelijk niet gedoogd

Als een situatie wordt gedoogd, dan betekent dit dat justitie belooft niet strafrechtelijk op te treden zolang je je aan bepaalde regels houdt. Een coffeeshophouder die zich strikt aan de regels van zijn vergunning houdt, wordt gevrijwaard van straf. Als de exploitant niet meer dan 500 gram wiet in zijn coffeeshop heeft, vertrekt de politie bij een controle onverrichter zake en wordt er geen cannabis in beslag genomen. Bij de kleine thuisteler ligt dat beduidend anders. De thuisteler moet hoe dan ook afstand doen van de planten; dat wil zeggen dat hij akkoord gaat met inbeslagname. Anders kan hij worden vervolgd, iets wat in de praktijk helaas nooit gebeurt.

Akkoord moeten gaan met inbeslagname valt niet onder gedogen

Door de verplichting om afstand te doen is er feitelijk geen sprake van het gedogen van vijf planten voor eigen gebruik. De kleine thuisteler moet zijn planten gewoon kunnen houden, dan is er pas echt sprake van gedogen. Doe nooit afstand!

En weer worden grote telers groter

De grote jongens kijken handenwrijvend toe hoe de thuistelers hard worden aangepakt. Hun omzetten vliegen weer omhoog. De thuisteler wordt het feitelijk onmogelijk gemaakt eigen cannabis te kweken, want na zo’n controle staat de politie in mum van tijd weer op de stoep. Coffeeshops kunnen vandaag de dag echt niet uitsluitend worden bevoorraad door de kleinere telers, want juist deze groep wordt door de politie de kop ingerukt.  De georganiseerde criminaliteit krijgt zo een opkontje van politie en justitie.  Terwijl die 5 plantenregel nu juist ooit is bedacht om die georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

Kleine thuisteler moet worden beschermdthuisteelt cannabis

Er wordt al decennia gehamerd op het feit dat de consument die voor zijn eigen behoefte een paar plantjes heeft staan met rust moet worden gelaten en vooral niet in strafrechtelijk vaarwater terecht moet komen. Zelfs voormalig minister Opstelten maakte zich in zijn gloriedagen als wietbestrijder sterk voor de kleine thuisteler die alleen voor eigen behoefte kweekt. Hij legde bijvoorbeeld uit dat het growshopverbod zich niet richt op het verkopen van kweekspullen aan de kleine thuisteler.

Nationale politie rolt de kleine telers op

Al deze vrome beloften richting thuisteler blijken vandaag de dag een illusie. De nationale politie heeft zich kennelijk als primaire taak gesteld om de kleine thuisteler met huid en haar te verdelgen. En het moet gezegd worden: deze topprioriteit wordt met glans en glorie gehaald. Het aantal inbeslaggenomen wietplanten bij kleine thuistelers is het afgelopen jaar exponentieel gestegen. Dit is het konijn dat de Nationale Politie uit de pet heeft getoverd om Nederland veilig te maken. Geen tuin of balkon is veilig voor deze kruistocht tegen de kleine cannabiskweker.

Hulpmiddelen voor kweek zijn verboden

Binnen kweken is ook al geen optie. De onbenullige regelgeving rond thuisteelt bepaalt dat je geen hulpmiddelen mag gebruiken. Door die hopeloos verouderde regeltjes van tientallen jaren geleden zijn mensen die het beste voor hebben met brandveiligheid en veilige teelt hun dure kweekkas meteen kwijt zijn als de politie bij hen aanbelt voor controle. Daar zitten namelijk altijd meerdere hulpmiddelen in zoals een lamp en een ventilator en dat is ten strengste verboden.

Kweekkast moet verplicht worden voor binnenteelt

Een iso-gekeurde kweekkas is de opmaat naar veilige thuisteelt, maar de wetgevingsjuristen bij Veiligheid & Justitie denken nog steeds eendimensionaal in totaal verouderde veronderstellingen uit de vorige eeuw.

Tips voor de veilige thuisteler

Doe niet open als er gewichtig doende politieagenten op de stoep staan. Als je geen toegang verleent, heeft de politie een probleem. Geef nooit toestemming om binnen te komen als je onverhoopt wel open doet. Dat lijkt verdacht, maar dat word je pas echt als je de politie binnenlaat.

Je hoeft geen politie binnen te laten, zelfs als je een paar wietplanten hebt staan. Zeg hier niets over tegen de politie, het is immers gedoogd dus het mag. Je hoeft sowieso niets tegen de politie te zeggen en ik zou dit recht tamelijk letterlijk nemen. De politie weet het meestal niet zeker of je wietplanten hebt staan en is vaak afhankelijk van wat jij daarover zegt. Maak ze niet wijzer.

Spreken is zilver, zwijgen is goudzwijgrecht

Ontkennen en zwijgen behoren tot de basale rechten van een verdachte, want zover ben je inmiddels op de maatschappelijke ladder gedegradeerd als ideologische kleine thuisteler. Maak gebruik van deze rechten, ook al voelt dit nog zo onwennig omdat je in jouw beleving geen verdachte bent. Je moet je goed bewust zijn de voordelen als verdachte optimaal te benutten als het zover is. Spreken is zilver, maar zwijgen is goud.

Denk niet dat als je aardig bent en medewerking verleent dit in jouw voordeel is. De politie belt niet aan om aardig voor jou te zijn, integendeel. Je wordt uitsluitend bezocht omdat je een easy target bent, fijn voor de statistieken van de blauwe uniformen, maar niet voor jou.

5 Plantenregel moet op de schop

Het wordt tijd dat de dames en heren bij het ministerie van Veiligheid & Justitie inzien dat de 5 plantenregel hopeloos is achterhaald en grondig moet worden herzien. Hierbij kan inspiratie worden opgedaan bij de burgemeester van Tilburg, die alle kleine thuistelers in bescherming neemt, ook als ze gebruik maken van een veilige goedgekeurde kweekkas. Zoals de politie nu tekeer gaat kan echt niet langer. De 5 plantenregel is verworden tot een valse belofte en een voorwendsel om onschuldige burgers te terroriseren met dreiging en machtsvertoon.

Bron VVSadvocaten

Deel deze pagina:
 Terug