•  

Advocaat A. Beckers: Is de productie van CBD-olie legaal?

   8 oktober 2017

Advocaat Andre Beckers is gespecialiseerd in cannabis gerelateerde zaken, lees hier wat hij schrijft over de productie van CBD olie

Cannabidiol (CBD) is een stof die voorkomt in de hennepplant. De vraag naar CBD-houdende producten is groot. Het gevarieerde aanbod bewijst dit. Aan CBD wordt door velen een medicinale werking toegeschreven. Het in de 
markt zetten van medicijnen is erg lastig. 
Om die reden bieden bedrijven CBD-olie vaker 
aan als voedingssupplement.

De prijs van dergelijke olie is niet mals. Voor menigeen is dit een reden om de productie zelf ter hand te nemen. Omdat CBD in relatief hoge mate in vezelhenneprassen vormt, wint die teelt ook in huiselijke kringen aan populariteit. De gedachte daarbij is dat de Opiumwet de teelt van vezelhennep niet verbiedt. Als dit waar is, hoef je niets te vrezen als je thuis vezelhennep teelt en hieruit CBD-olie maakt. Maar wat zegt de Opiumwet hierover? Laten we de geschiedenis induiken.

Uitzondering beperkt

In 1999 is de sinds 1976 geldende landbouwkundige uitzondering voor hennepteelt aangescherpt. De wetgever wilde daarmee bereiken dat wiettelers zich niet aan berechting konden onttrekken door zich op deze uitzondering te beroepen. Een Besluit van 19 maart 1999 vermeldt dat het in de Opiumwet strafbaar gestelde “bewerken” niet geldt “voor hennep die kennelijk bestemd is voor de winning van vezel of de vermeerdering van zaad voor de productie van vezelhennep, met dien verstande dat de uitzondering van het verbod op het telen van hennep slechts geldt voor zover de teelt plaatsvindt in de volle grond en in de open lucht”. De landbouwkundige uitzondering werd beperkt. Alleen onlosmakelijk met het productieproces van de vezelhennep verbonden handelingen werden uitgezonderd. Het aanwezig hebben van (vezel)hennep werd niet expliciet vrijgesteld. Wel uitgezonderd werden het telen, het oogsten, het vervoeren en de opslag in afwachting van de noodzakelijke bewerkingshandelingen. Dat valt allemaal onder het begrip bewerken. Bewerken zonder aanwezig hebben is uiteraard onmogelijk. Een aparte uitzondering hiervoor werd daarom niet nodig geacht.

Als gevolg van de wijziging van de Opiumwet in 2002 werd ook het Opiumwetbesluit gewijzigd. In artikel 12 bleef de uitzondering gehandhaafd. Het gaat hierbij om het complete industriële proces van de teelt van vezelhennep op het veld tot de verwerking van de plant tot eindproducten in de fabriek. De uitzondering geldt alleen als de hennepteelt plaatsvindt in de volle grond en de open lucht. Hennepteelt onder plastic, in kassen of binnen valt niet onder deze vrijstelling.

Ontheffing opiumwet

Teel je vezelhennep binnen, of voor een ander doeleind dan de vezelproductie, dan moet je in het bezit zijn van een opiumwetontheffing.

Je bent in de praktijk als particulier kansloos om een dergelijke ontheffing te krijgen.

De gedachte dat je vezelhennep legaal mag telen, is dus een misvatting.

Ook vezelhennep die niet meer dan 0,2% THC bevat – en daardoor onbruikbaar is als wiet om high van te worden – valt onder de werking van de Opiumwet. De definitie van hennep in de Opiumwet is: “onder hennep wordt verstaan elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden”. Oom agent meet geen THC in je hennep, maar telt het aantal planten of weegt het gewicht van de hennep. Ook de rechter heeft geen oog voor het THC-gehalte in je hennep. Kortom, voor je het weet heb je een strafblad te pakken.

Ben je meerderjarig en wil je gebruik maken van de ruimte die politie en OM wel bieden? Teel dan deze zomer niet meer dan 5 plantjes in je tuin of balkon. Doe dit alleen voor je eigen gebruik. Staat dan toch de een of andere flauwe politieagent op je stoep? Doe dan zonder morren direct braaf afstand van je plantjes.

 

Mr. Drs. André Beckers

Advocaat te Sittard

Bron (HighLife)

 

Deel deze pagina:
 Terug