•  

Open brief aan minister Schippers omtrent EigenKweek Medicinale Cannabis

   30 december 2017

Cannabis onderzoeker – sinds 1992 – Nicole Maalsté schrijft een open brief aan Edith Schippers, de VVD minister van Volksgezondheid, die negatief reageerde op het gereguleerd thuis kweken door mediwiet patiënten. Fijntjes herinnert ze de bewindsvrouw eraan dat cannabis eigenlijk op haar departement thuishoort en ze roept haar op om eindelijk eens de verantwoording te nemen voor een beter, gezonder en rechtvaardiger wietbeleid in Nederland!

Beste mevrouw Schippers,

Vorige week keurde u het Tilburgse plan af om cannabisconsumenten hun eigen mediwiet te laten telen. Merkwaardig. Houdt uw eigen VVD ons niet al jaren voor dat de overheid in de zogenoemde participatiemaatschappij rekent op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers? Waarom wijst u dit initiatief dan zo rigoureus af?

Uw reactie op het Tilburgse initiatief getuigt van onkunde over het leed dat veel Nederlanders ervaren omdat zij een medicijn dat hun leven draaglijker maakt op illegale wijze moeten verkrijgen.  U bent helaas niet de enige. Na het vertrek van Els Borst in 2002 is de aandacht voor cannabis (en andere drugs) op uw ministerie sterk afgenomen. Zo niet afwezig. In debatten over cannabis lieten uw voorgangers en u de woordvoering stelselmatig over aan collega’s van Veiligheid en Justitie. Die hebben een heel ander belang en staan daarom ook heel anders tegenover deze materie. De enkele keren dat u zich in de discussie heeft gemengd, blijkt dat uw kennisniveau van een bedroevend niveau is.

Hierdoor speelt het volksgezondheidsperspectief al vele jaren een ondergeschikte rol in debatten over cannabis.

Farmaceutische kwaliteit

Vorige week stelde u dat thuisgeteelde mediwiet niet goed is voor de patiënt omdat het geen stabiel product is. De samenstelling en concentratie van de verschillende stoffen in de medicinale cannabis zouden sterk kunnen verschillen.  Ook is het volgens u belangrijk dat patiënten contact onderhouden met apothekers en artsen over hun medicinale cannabisgebruik. Mensen die om medicinale redenen cannabis gebruiken, mogen daarom niet hun eigen wiet produceren maar moeten verplicht wiet  gebruiken die onder toezicht van de staat is geproduceerd. Deze wiet zou ‘van farmaceutische kwaliteit’ zijn.

Maar wat is dat precies: farmaceutische kwaliteit?

Veel Nederlanders associëren farmaceutische bedrijven tegenwoordig met gewetensloze geldscheppers die vooral bezig zijn met het veiligstellen van hun eigen financiële positie en zich minder gelegen laten liggen aan de belangen van patiënten. Ik raad u daarom aan erg voorzichtig te zijn met het refereren aan farmaceutische kwaliteit.  Zeker in verkiezingstijd zou dat wel eens heel verkeerd kunnen uitpakken.

Apotheekwiet

Door uitsluitend een vergunning te geven aan het Groningse bedrijf Bedrocan, heeft uw ministerie 13 jaar geleden een monopoliepositie gecreëerd voor het vervaardigen van medicinale cannabis. In die 13 jaar is het Bedrocan niet gelukt is om hun aanbod voldoende te laten aansluiten bij de vraag van al die Nederlanders die om medicinale redenen cannabis gebruiken. Sterker nog, er is inmiddels zoveel wantrouwen opgebouwd tegen de ‘apotheekwiet ‘dat velen ondanks alle goede bedoelingen de illegale markt verkiezen. Dit probleem is overigens niet Bedrocan aan te rekenen, maar komt vooral door de regeldrift op uw ministerie waardoor Bedrocan aan handen en voeten werd gebonden. Zelf hadden zij al lang veel meer cannabisvariëteiten op de markt willen brengen dan de zes soorten die tot op heden op het menu staan.

Van die cannabisconsumenten heeft 85% nog nooit cannabis uit de apotheek gebruikt. Zij blijken daar uiteenlopende redenen voor te hebben

Het gebrek aan voldoende variëteiten en wantrouwen jegens de apotheekwiet zorgen ervoor dat zieke Nederlanders massaal hun toevlucht zoeken tot het illegale circuit. Ik weet dit omdat wij op dit moment een uitgebreid landelijk onderzoek uitvoeren “Grass Poll”, waarbij we ons oor te luisteren leggen bij cannabisconsumenten zelf. Ik kan u verzekeren dat dit heel verhelderende inzichten oplevert. Ruim 2600 cannabisconsumenten hebben onze vragenlijst inmiddels ingevuld. Tweederde van onze respondenten gebruikt cannabis (ook) om medicinale redenen.

Zorgverzekeraars en artsen

Van die cannabisconsumenten heeft 85% nog nooit cannabis uit de apotheek gebruikt. Zij blijken daar uiteenlopende redenen voor te hebben. Behalve het gebrek aan vertrouwen in de apotheekwiet, zijn veel cannabisconsumenten van mening dat deze niet goed werkt voor de klachten die zij hebben. Anderen geven aan dat de arts geen cannabis mag voorschrijven voor hun aandoeningen. Ook zijn er nog steeds zorgverzekeraars die cannabis niet vergoeden en artsen die weigeren om cannabis voor te schrijven. En last but not least vrezen zij voor mogelijke negatieve gevolgen in de toekomst als hun cannabisgebruik in hun medische dossier terechtkomt.

We hebben het hier niet over enkele uitzonderingen. Duizenden zieke Nederlanders schaffen medicinale cannabisproducten aan op de illegale markt. Bij de spreekuren van belangengroepen  als Suver Nuver en Mediwiet loopt het storm. En de Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers (PCMCG) moest afgelopen week zelfs een extra telefoniste aanstellen na het heuglijke nieuws dat de Tilburgse burgemeester Noordanus teelt voor eigen medicinaal gebruik in zijn gemeente wil toestaan.

Realiteitszin en moed gevraagd

Geachte minister, als u werkelijk begaan bent met de volksgezondheid, dan houdt u op met het negeren van deze signalen en sluit u net als burgemeester Noordanus uw ogen niet langer voor al deze patiënten. Dat zou getuigen van realiteitszin en grote moed. Bij burgemeester Noordanus ging dat trouwens ook niet van de ene op de andere dag. Pas nadat hij zelf met vertegenwoordigers van patiënten had gesproken, begreep hij dat het zo niet langer kan. Misschien is het een idee dat u uw oor ook eens te luisteren legt bij cannabisconsumenten. Voorbeeld doet volgen. Of als dat een stap te ver is, kunt u burgemeester Noordanus wellicht op de koffie vragen en peilen hoe hij tot zijn kloeke besluit is gekomen.

Participatiesamenleving

Daar komt bij, mevrouw Schippers, dat het echt niet meer van deze tijd is om één bedrijf een monopoliepositie te geven. Vroeg of laat wreekt zich dat. Niets ten nadele van Bedrocan, die doen wat ze kunnen, maar concurrentie is van groot belang voor een gezonde marktwerking. Dat weet uw partij, de VVD, doorgaans erg goed. Ook vertrouwen burgers niet blind meer op de arts en willen ze graag zelf controle hebben over  hun medicijngebruik. U moet weten dat hedendaagse burgers zeer gesteld zijn op hun recht op zelfbeschikking. Veel Nederlanders zitten niet meer te wachten op een overheid die alles voor hen regelt. Daar heeft uw kabinet zelf op aangestuurd met de ‘participatiesamenleving’. Burgers helpen zichzelf en anderen. En ze produceren hun eigen medicijnen. Dat past toch prima in uw visie op de samenleving?

Als ik u was zou ik uw afwijzende antwoord op het zelf telen van medicinale wiet nog maar eens heroverwegen.

Met vriendelijke groet , Nicole Maalsté

Bron, RollingStoned

Op vrijdag 11 november verscheen dit artikel in het Brabants Dagblad

Op naar een gezond wietbeleid

Minister Schippers moet lef tonen en thuiskweken mediwiet toestaan

Deel deze pagina:
 Terug