Het justitiële misbruik van het growshopverbod is door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag eindelijk aan banden gelegd. Hopelijk is dat het begin van het einde van de totale scheefgroei in de opsporingscapaciteit die de heilige oorlog tegen de hennepplant met zich heeft meegebracht. Mr. Veldman ziet lichtpuntjes die het einde van de tunnelvisie van politie en justitie kunnen inluiden.

In Brabant bereidt de Taskforce hennepbestrijding dezer dagen een nieuw offensief voor. Dat deze zoveelste poging weinig succesvol zal zijn, maar wel een enorm beslag zal leggen op de toch al beperkte opsporingscapaciteit, staat bij voorbaat vast. De hysterische overkill waarmee politie en justitie al hun kaarten op de hennepbestrijding drugs handel cocainezetten, speelt mee met het feit dat de Nederlandse ordehandhavers maar geen vinger krijgen achter de grote internationale criminaliteit, zoals de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Hofstee klaagde bij zijn vertrek. Dit lukt niet omdat er bij de opsporing een te groot tekort is aan menskracht. Nederland mist de boot als het gaat om de bestrijding van internationale bendes wier core business bestaat uit cocaïnehandel en de daarmee gepaard gaande liquidaties. En dat komt omdat het Nederlandse opsporingswezen is geobsedeerd door wietplantjes op zolders en balkons en de daarmee gemoeide kweekbenodigdheden.

Ziende blind en horende doof

Kan Nederland nog een veilige haven zijn als de budgetten voor de politie op de eerste plaats worden besteed aan het ontruimen van zolderkamers waar hennep staat? De politiespeurder wordt immers liever ingezet als frontsoldaat bij de lokale hennepbestrijding dan bij het in kaart brengen en bestrijden van internationale cocaïnekartels.

Brabantse taskforce gaat weer in de fout

Hoewel het Alaaf gebrul deze week tijdens Aswoensdag is verstomd, heb ik niet de indruk dat ze in Brabant bij kennis zijn gekomen en prioriteiten stellen waar we echt iets aan hebben.

Integendeel, er wordt vol ingezet op de aanvoer van kweekbenodigdheden.

Een jurist van de politie Brabant stuurde de afgelopen maanden tientallen brieven naar politie brieven growshop‘verdachte’ bedrijven met de mededeling dat afnemers van deze bedrijven in hun opslagruimte spullen voorhanden hebben die bij uitstek geschikt zijn voor de grote hennepteelt. De eerste vraag is: Hoe kan de leverancier weten wat de afnemer allemaal in voorraad heeft in zijn opslagruimte? Anders gezegd: Heb je als verkoper van kweekbenodigdheden een huiszoekingsbevel nodig om je klanten eerst door te lichten eer je iets aan hen verkoopt?

In de ogen van deze politiejurist is kennelijk elke kweekbodem of lamp bestemd voor grootschalige wietteelt. Ik heb enkele van die brieven gemotiveerd beantwoord en verwezen naar de parlementaire behandeling van het growshopverbod, waarin tekst en uitleg is gegeven wat nu precies strafbaar is en wat niet. De jurist heeft  – naar ik meen –  absoluut niet begrepen wat nu precies de bedoeling is van het verbod. Hij maakt geen onderscheid tussen growshops die volstrekt legaal kweekspullen verkopen aan de kleine thuisteler en aanbieders die ook grotere partijen afzetten. De brieven aan allerlei bonafide ondernemers die zich niet schuldig maken aan een strafbaar feit, roepen de vraag op of de Taskforce wel op de hoogte is van de precieze strekking van het growshopverbod. Ik vermoed van niet.

B2B leveringen niet strafbaar

Als de grotere verkoper volgens het business to business (B2B)-model levert roept dit de vraag op of deze aanbieder moet checken wat voor vlees hij in de kuip heeft als hij kennis maakt met een leverancier. Een grote B2B-aanbieder stond onlangs in hoger beroep terecht nadat hij door de Rotterdamse rechtbank tot een opmerkelijk zware straf boete euro growshopverbodwas veroordeeld. Zijn bedrijf moest een boete van 80.000 euro betalen en de bestuurder kreeg nog eens een boete van 200.000 euro voor overtreding van het growshopverbod.

Het oordeel van de Rotterdamse rechtbank

De rechtbank in de Maasstad had overwogen dat meer dan tachtig procent van de omzet contant werd afgerekend. De verdachte had geen navraag gedaan naar de afnemers. Hij verklaarde ook dat hij aan de kleine thuisteler verkocht.

In gesprekken en in brieven had de politie aangegeven dat alle hennepgerelateerde goederen verboden zijn. De verdachte was dus gewaarschuwd en had beter moeten weten, zo vond de rechtbank. Hier sloeg zowel de politie als de rechtbank de plank volledig mis.

Hennepgerelateerde voorwerpen en benodigdheden zijn helemaal niet verboden. We weten allemaal dat kweekspullen aan de kleine thuisteler mogen worden verkocht. Wat de politie hierover ook  moge beweren. Hierover lopen allerlei zaken en ik hoop dat voor de zomer duidelijk wordt waar de thuisteler aan toe is en dat de jacht op deze mensen definitief tot het verleden behoort.

Advocaat hield hoofd koel

rechtszaak wietteelt growshop cannabis De rechtbank vond de lezing van de verdachte volstrekt ongeloofwaardig gelet op de aard en de enorme hoeveelheid van de goederen. Op de tenlastelegging werden climate controllers genoemd, enorme hoeveelheden assimilatielampen, slakkenhuizen, koolstoffilters, schakelborden en wat dies meer zij. De politie nam een onwaarschijnlijke hoeveelheid goederen in beslag. De Rotterdamse rechters kwamen tot een vernietigend oordeel. Maar advocaat André Beckers hield het hoofd koel en zocht zijn heil bij het hof te Den Haag. Dat is niet de meest cannabisgezinde gemeente om het pleit te beslechten maar in dit geval deed het gerechtshof een prachtuitspraak.

Tot hier en niet verder

In niet mis te verstane bewoordingen sloeg het Haagse hof als hoogste feitenrechter de piketpaaltjes van het omstreden growshopverbod. De vraag die het Haagse Gerechtshof beantwoordde was: Is het ter verkoop aanbieden van een enorm assortiment hennepgerelateerde goederen strafbaar? Het antwoord van het Haagse hof moet als een mokerslag in het gezicht zijn gekomen van alle wietjagers. De aanbieder van een enorme hoeveelheid kweekspullen is niet strafbaar zolang niet vast staat dat hij deze aanbiedt ten behoeve van de grote hennepteelt. Strafbaarheid volgt niet uit de aard van de goederen. Daarvoor is meer nodig, aldus het gerechtshof. Deze goederen kunnen immers ook voor andere doeleinden worden gebruikt, lees: de kleine thuisteler of home grow hobbyist.

Kleine thuisteler expliciet genoemd voor straffeloosheid verkoper

De kleine thuisteler wordt en passant door het Haagse hof nog genoemd als mogelijke afnemer van kweekspullen, ook als daar nog een tussenhandelaar bij betrokken is. Dan is niemand strafbaar, aldus het Gerechtshof. Zolang de teelt niet professioneel is, is niemand strafbaar.

Dat het leven niet zo simpel in elkaar zit als bij de Taskforce hennepbestrijding wordt gedacht, wordt met deze uitspraak treffend bewezen.

Justitie heeft geweldig bewijsprobleem

Daarnaast overwoog het Gerechtshof fijntjes dat de aanbieder van een schier oneindige vrouwe justitia cannabishoeveelheid kweekbenodigdheden, die wel degelijk voor de grootschalige wietindustrie gebruikt worden, niet zonder meer strafbaar is. Het verkopen van atypische spullen voor de hennepindustrie wil nog lang niet zeggen dat de verkoper van deze spullen het growshopverbod heeft overtreden. Daarvoor moet vast staan dat deze verkoper weet dat de koper een grote jongen in de hennepindustrie is. Dat valt niet van het voorhoofd te lezen. De verkoper hoeft de afnemer niet te screenen, een onderzoeksplicht vindt geen steun in de wet, aldus het hof.

Justitie heeft door deze uitspraak een geweldig bewijsprobleem gekregen en staat nu op grote achterstand. Een triomf voor Vrouwe Justitia als onafhankelijke schikgodin, en de hyena’s van de hennepjacht moeten met de staart tussen de benen de aftocht blazen.  Deze uitspraak is een grote overwinning voor iedereen met groene vingers.  Wordt vervolgd.

Bron VVSadvocaten

cannabisadvocaat Maurice Veldman

Maurice Veldman