•  

Advocaat M. Veldman: Baas in eigen kweekkast, stop terreur tegen thuiskwekers

   25 mei 2018

Maurice Veldman, advocaat bij VVS advocaten, schrijft geregeld weblogs die wij graag delen als stichting. Dit keer over de de zogenaamde hulpmiddelen in de Opiumwet.

Baas in eigen kweekkast

Mag je bij kleine thuisteelt nu wel of geen kweekapparatuur gebruiken? Daarover heerst nog altijd veel verwarring. De politie gaat er met haar boerenverstand van uit dat een lamp en een ventilator altijd beroepsmatige teelt betekent. Dagelijks sneuvelt er een kweekkast. Maar dat gaat dwars in tegen de principes van de rechtsstaat. Mr. Maurice Veldman stapt deze zomer naar de rechter om voor eens en altijd een eind te maken aan de terreur tegen thuiskwekers.

Wanneer ben je een kleine thuisteler?

Het onderscheid tussen kleine thuisteelt en beroepsmatige of grootschalige teelt kwam bij de totstandkoming van het growshopverbod uitvoerig ter sprake. Voormalig minister Opstelten heeft bij herhaling uitgelegd dat het growshopverbod niet betekent dat growshops in het algemeen verboden worden. De winkels die kweekapparatuur leveren aan uitsluitend de kleine thuisteler die voor eigen consumptie maximaal vijf planten kweekt plegen geen strafbaar feit.

Kweekapparatuur zorgt voor veel verwarring en machtsmisbruik door politie

Als kweekapparatuur aan de kleine thuisteler mag worden verkocht dan is dat met de bedoeling dat hij deze spullen ook mag gebruiken voor de optimalisering van de teelt. De kleine thuisteler is erg gebaat bij het gebruik van een brandveilige kweekkast. Hij hoeft dan maar één of twee keer per jaar te oogsten.

Het gesteggel van de politie heeft in de praktijk tot gevolg dat een kweekkast altijd in beslag wordt genomen en op last van de officier van justitie wordt vernietigd. Dit is in strijd met het recht. Het wordt de hoogste tijd dat dit door de rechter wordt vastgesteld.

Zijn hulpmiddelen verboden of niet?

Rechters kijken altijd naar het doel van de teelt. Niet alleen of er meerdere hulpmiddelen worden gebruikt. Het Amsterdamse Gerechtshof wees een vordering tot ontruiming van een huurder af die tien planten kweekte met drie lampen, tijdschakelaar, koolstoffilter en droogrekken. Als kweekruimte gebruikte de huurder een blokhut in de tuin. De huurder was een psychiatrische patiënt die op medisch advies cannabis gebruikt. Het Gerechtshof wees er fijntjes op dat bij een vermoeden van bedrijfsmatige teelt met meerdere hulpmiddelen alle omstandigheden moesten worden betrokken. Dus ook de thuisteler die medische motieven had. En daarom vond het Hof dat de verdachte alleen aan kleine thuisteelt deed.

In de Bio Ibo zaak merkte het Haagse Gerechtshof op dat deze winkel een flink arsenaal aan kweekapparatuur had staan, maar deze evengoed bestemd kon zijn voor de kleine thuisteler. Einde oefening voor het openbaar ministerie.

In weer een andere zaak had iemand vijf planten in een volledig ingerichte kweekkast staan zonder bijverdiensten en alleen voor eigen gebruik. De politie had geoordeeld dat het doel van de teelt eigen gebruik was en dat verdachte er verder geen financieel voordeel mee behaalde. Maar de gemeente vorderde wel de sociale bijstandsuitkering van de man terug wegens winst uit zijn wietplanten. De Centrale Raad van Beroep (het hoogste rechtscollege dat over uitkeringen gaat) floot de burgemeester terug omdat het puur ging om thuisteelt en dat de man daar dus niets mee verdiende.

In Breda moest iemand voorkomen die wisselend 25 tot 58 hennepplanten teelde voor eigen gebruik. Deze persoon leed aan chronische pijnen door leverkanker waartegen alleen cannabis hielp. Hij had vijf assimilatielampen, een dompelpomp en twee ventilatoren. Vanwege de bijzondere omstandigheden ging de rechter van thuisteelt uit. Dus geen beroeps- of bedrijfsmatige of grootschalige teelt. Het mocht gewoon en de ontruiming werd afgewezen.

Kweek veilig binnen met NEN-keuring

Werkelijkheid op zijn kop

De rechtbank in Rotterdam oordeelde kortgelden dat een kweekkast niet kon worden teruggeven omdat deze al was vernietigd. De eigenaar van de kweekkast werd niet ontvankelijk verklaard en had dus geen procespositie. Dit is de werkelijkheid op zijn kop. Hiermee geeft de rechter zijn verantwoordelijkheid volledig prijs. Hij heeft uitgemaakt dat de politie voor rechter mag spelen door een kweekkast te vernietigen. Dan komt de rechter er niet meer aan te pas.

In de wet staat echter dat de dagwaarde moet worden vergoed als een inbeslaggenomen voorwerp niet meer kan worden teruggegeven, maar de rechter de teruggave toch heeft bevolen. Als het om cannabis gaat wordt zelfs de wet opzij gezet om de burger een harde justitiële trap te geven.

Dagelijks worden huizen bestormd

We zijn dus nog geen klap opgeschoten. Helaas worden nog steeds dagelijks huizen bestormd door de politie om kweekkasten af te voeren en te vernietigen. Hierover loopt een reeks zaken. Sommige rechters zijn onbuigzaam en roepen in het kielzog van minister-president Rutte dat de hennepbestrijding topprioriteit is en de kleine thuisteler thuishoort in de categorie georganiseerde misdaad.

Zodoende verwordt het recht op eigen teelt tot een loze belofte die de burger meer schaadt dan goed doet. En weer laat de overheid de burger in zijn hemd staan.

Daarom wordt de rechtbank deze zomer gevraagd om voor recht te bepalen dat kweekbenodigdheden zijn toegestaan. Met deze uitspraak komt geen politieagent meer een woning binnen om de kleine thuisteler te treiteren.

Bron:

Maurice Veldman

Deel deze pagina:
 Terug