•  

Advocaat A. Beckers: Cannabis als medicijn

   2 juni 2018

Advocaat Andre Beckers is gespecialiseerd in cannabis gerelateerde zaken, lees hier wat hij schrijft over wat er vandaag volop in de media was omtrent het bericht van de NHG

Vandaag is er erg veel media-aandacht voor een nieuwsbericht van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Onder de kop “Cannabis alleen palliatief” krijgen huisartsen de aanbeveling cannabis niet voor te schrijven voor pijnreductie of verbetering van leven.[1] De onderbouwing van dit advies vinden we in het in maart 2018 opgesteld NHG-Standpunt Cannabis.[2]

Het NHG is een wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Haar doel is het bevorderen van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening. Tussen wetenschap en praktijk wil het helaas nog wel eens wringen. Ik vraag mij hardop af of de wetenschap op dit punt wel voldoende is ingebed in de praktijk.

Cannabis wordt verondersteld werkzaam te zijn bij diverse aandoeningen. Deugdelijke wetenschappelijke onderzoeken met de in Nederland beschikbare cannabispreparaten die deze claims ondersteunen zijn volgens het NHG niet gevonden.

Is het in Nederland beschikbare aanbod cannabispreparaten te beperkt of hebben we een achterstand op het gebied van wetenschappelijk onderzoek? Ik vrees dat beide vragen met ja moeten worden beantwoord.

De lezer die geïnteresseerd is in wetenschappelijke studies uit het buitenland verwijs ik naar bijvoorbeeld de “Guidance for the use of medical cannabis in Australia: Overview” van 1 december 2017.[3].

Maar wacht eens even. Als cannabis als medicijn niet werkt waarom hebben artsen in de praktijk in 2017 dit dan circa 50.000 keer voorgeschreven? Dat is vijf keer zoveel als in 2012. Als medicinale cannabis in de klinische praktijk zo vaak wordt voorgeschreven, dan hebben patiënten daar toch kennelijk wel baat bij?

Monique Verduijn van het NHG geeft een antwoord op deze vraag. “We zeggen niet dat het niet werkt, meer dat er op dit moment niet genoeg bewijs is”. Oké, dat is een belangrijke nuancering en een geruststelling voor alle patiënten die een goede behandelrelatie met hun arts hebben.

Patiënten die baat menen te hebben bij het gebruik van cannabis moeten hierover frank en vrij met hun arts kunnen blijven praten. NHG-Standpunten zijn geen wetten. Artsen zijn opgeleid en in staat om hun eigen gezonde verstand te gebruiken. Het belang van de patiënt staat gelukkig hoog in het artsenvaandel. Patiënten die cannabis op recept van hun behandelend arts kregen voorgeschreven, adviseer ik daarom vooral niet in paniek te raken.

[1] https://www.nhg.org/actueel/nieuws/cannabis-alleen-palliatief.

[2] nhg-standpunt_cannabis_2018pdf.

[3] https://www.tga.gov.au/publication/guidance-use-medicinal-cannabis-australia-overview.

Advocaat André Beckers
andre@beckersbergmans.nl
www.beckersbergmans.nl
“bij dringende zaken” 24/7 bereikbaar op gsm / whatsapp: 0653174897

Deel deze pagina:
 Terug