Twee nachten brachten Patricia en Charles van De Sjop in Eindhoven door in een koude politiecel. Hun winkel in benodigdheden voor de kleine thuiskweker bracht de politie in hoogste staat van paraatheid. Allemaal koude drukte, want uiteindelijk sprak de rechtbank het echtpaar van alle blaam vrij en kan Justitie uitkijken naar een vette schadeclaim. Wanneer leert de politie nu eindelijk eens de regels van het growshopverbod?

Grote verwarring over kweekapparatuur

Vijf pagina’s had de officier van justitie nodig om op te sommen hoeveel kweekapparatuur de uitbaters van de online growshop De Sjop uit Eindhoven aanboden. En dat was volgens politie en justitie toch wel een bijzonder evidente overtreding van het growshopverbod. Dit verbod heeft  kweekapparatuur tot verboden handelswaar verklaard. Een enorm opsporingsapparaat werd erop uitgestuurd om deze vermeende brandhaard van georganiseerde misdaad voorgoed te smoren. Enkele honderden pagina’s processen verbaal vol verdachtmakingen werden aan de Sjop besteed.

Keurige ondernemers willen de wet niet overtreden

In werkelijkheid hadden mijn cliënten Patricia en Charles er juist alles aan gedaan om naar eer en geweten hun nering te drijven. Bij de invoering van het growshopverbod in 2015 wilden ze precies weten wat wel en niet is toegestaan. Kosten noch moeite hadden zij zich bespaard om duidelijkheid te krijgen.

Het echtpaar richtte zich op de kleine thuisteler en deed uitsluitend in online verkoop van kweekapparatuur. Alle spullen voor een optimale kweek werden aangeboden. Dat was voor de Brabantse politie reden om met man en macht uit te rukken. Want in politiekringen heerst nog steeds het hardnekkige misverstand dat alle kweekapparatuur verboden is.

Kweekapparatuur is niet verboden

Dat is dus niet zo. Toenmalig Justitie-minister Ivo Opstelten zei het zelf al in 2015. Het growshopverbod houdt geen algeheel verbod van growshops in. Kweekapparatuur voor hennepteelt is niet verboden. Het verbod geldt alleen voor verkopers van kweekapparatuur die de grootschalige telers faciliteren.

Kleine thuisteler op wenken bediend

De uitbaters van De Sjop in Eindhoven wilden niets te maken hebben met grote telers. Ze hadden zelfs hun software aangepast zodat direct gesignaleerd werd als iemand meerdere keren een bestelling plaatste om onder de limiet van twee lampen uit te komen. De kleine thuistelers waren blij en de grote jongens kopen hun spullen sowieso niet bij growshops, maar dat weten ze niet bij justitie.

Criminele intentie ver te zoeken

Patricia en Charles hadden, om het in parlementaire termen te zeggen, geen enkele criminele intentie om de wet te overtreden. Integendeel, zij wilden de wet juist gehoorzamen en hadden hun uiterste best gedaan om binnen de regels te blijven.

Justitie reageerde door ze op te pakken en in de cel te gooien. Het stel werd op bijzonder intimiderende wijze verhoord. Blijkbaar werden ze versleten voor leden van de georganiseerde misdaad. Het echtpaar moest maar liefst twee nachten in de cel doorbrengen. Een staaltje van schandelijk machtsmisbruik over de ruggen van volstrekt onschuldige burgers.

Toen Patricia en Charles zich bij me meldden waren ze de wanhoop nabij. Op een goede afloop durfden ze niet meer te hopen.  Ze waren getraumatiseerd door al die razende en tierende dienders en twee nachten in een koude politiecel.

Geüniformeerde machtswellust

Het is als advocaat soms niet te verteren dat je cliënten hebt die niets verkeerds hebben gedaan, maar wel als zware criminelen worden gebrandmerkt door een overspannen justitieapparaat en politiemensen die überhaupt geen idee hebben waar ze het over hebben. Maar zij hebben wel de mogelijkheid om hun machtswellust uit te leven. Wee degene die dan in hun strikken verzeilt. De schade is onnoemelijk, juist voor de nietsvermoedende burger die zich keurig aan de wet houdt. Deze werkwijze is kenmerkend in veel hennepzaken. Zie de vele kleine thuistelers die ten prooi vallen aan de boerenpolitie die weinig anders kan dan hennepplanten uit achtertuinen trekken en de betrokkenen de stuipen op het lijf te jagen.

Brabantse politie doet aan karaktermoord

Dat de Brabantse politie aan karaktermoord doet van goedwillende burgers is bijzonder kwalijk maar helaas aan de orde van de dag. Er heerst bij de politie een opmerkelijk gebrek aan kennis van de regelgeving en een nog grotere dadendrang om legaal gedrag tot een criminele daad te bestempelen. De fantasie bij de politie over de criminele impact van onschuldige burgers neemt soms groteske vormen aan.

Om alle beschuldigingen in de zaak tegen Patricia en Charles voor eens en altijd van tafel te vegen had ik de hele parlementaire geschiedenis met jurisprudentie aan de rechtbank voorgelegd. Gelukkig bestaan er rechters die luisteren. Zowel uit de wetsgeschiedenis als uit allerlei uitspraken volgt dat Patricia en Charles helemaal niets verkeerds hadden gedaan. En dat namen de rechters allemaal over in de uitspraak.

Geen criminele intentie

De Bossche rechtbank overwoog dat er geen sprake was van een criminele intentie om de grote jongens van apparatuur te voorzien. Ik had aangevoerd dat ook de kleine thuisteler behoefte heeft aan professionele kweekapparatuur en deze moest kunnen worden geleverd. De rechtbank was het met me eens.

Uit de administratie van De Sjop bleek dat sprake was van uitsluitend kleine transacties en geen verkopen van tientallen lampen. Daarbij komt dat Patricia en Charles zich uitstekend verdedigden tegen de aantijgingen van de officier van justitie, die aan het einde van de zitting met een mond vol tanden stond.

Twee vrijspraken

Twee vrijspraken waren het onvermijdelijke gevolg in deze zoveelste zaak waarin politie en justitie zich vergaloppeerden aan het growshopverbod. Weer wordt extra budget uitgetrokken in de strijd tegen het groene kwaad. Nog meer extra belastingcenten vergooien is niet de enige schadepost voor de samenleving. Ik ben bezig een schadeclaim in te dienen voor de vergoeding van enkele tientallen duizenden euro’s voor vernietigde kweekspullen. De zoveelste van dit jaar.

Bron (VVSadvocaten)

Maurice Veldman