Europees Parlement Brussel: Het waarborgen van eerlijke toegang tot medicinale cannabis voor patiënten in Europa

   11 apr 2019
  10:00 – 12:00

Europees Parlement – Brussel

Op 12 februari 2019 keurde het Europees Parlement een motie voor een resolutie over medicinale cannabis, aangedrongen op een duidelijke definitie van medische cannabis en eerlijke toegang tot dergelijke behandelingen.
Leden van het Europees Parlement en Cannabis Europe nodigen u uit tot het bijwonen van het evenement

“Zorgen voor een eerlijke toegang tot medische cannabis voor patiënten in Europa”

gepland op 11 April 2019 van 10:00 tot 12:00 uur in het EuropeesParlement. Dus reserveer deze datum! De agenda zal in de komende weken samen met een registratiesysteem worden gedeeld.

European Parliament

11 April 2019 – 10:00 am – 12:00 pm

On 12 February 2019, the European Parliament approved a motion for a resolution on medical cannabis, calling for a clear definition of medical cannabis and fair access to such treatments.
Members of the European Parliament and Cannabis Europe are inviting you to attend the event

“Ensuring fair access to medical cannabis for patients in Europe”

scheduled on 11 April 2019 from 10:00 am to 12:00 pm at the European Parliament. So, save the date! The agenda will be shared over the coming weeks along with a registration system.

Source

Deel deze pagina:
 Terug