•  

Duitsland importeert voor eerste keer medicinale cannabis uit Australië en Portugal

   8 oktober 2019

Duitsland: Eerste invoer van cannabis voor medicinale doeleinden uit Australië en Portugal


Het Duitse Cannabis bedrijf Cansativa is het eerste EURopese bedrijf dat medicinale cannabis importeert uit Australië.

De test monsters zijn beschikbaar van Little Green Pharma (LGP) .

Op 9 september importeerde Cannamedical Pharma de grootste hoeveelheid van de medische cannabis die ooit in de EURopese Unie werd vervoerd, vanuit Portugal naar Duitsland.

Globe Newswire of 10 September 2019
Business Wire of 10 September 2019

English

Germany: First imports of cannabis for medical uses from Australia and Portugal

German cannabis company Cansativa becomes the first EURopean company to import medical cannabis from Australia.

The test samples are provided by Little Green Pharma (LGP).

On 9 September, Cannamedical Pharma imported from Portugal to Germany, the largest quantity of medicinal cannabis ever transported within the EURopean Union.

Globe Newswire of 10 September 2019
Business Wire of 10 September 2019

Deutsch

Deutschland: Erste Importe von Cannabis für medizinische Zwecke aus Australien und Portugal

Das deutsche Cannabisunternehmen Cansativa ist das erste EURopäische Unternehmen, das medizinisches Cannabis aus Australien importiert.

Die Testmuster werden von Little Green Pharma (LGP) zur Verfügung gestellt.

Am 9. September importierte Cannamedical Pharma die größte Menge an medizinischem Cannabis, die jemals in der EURopäischen Union transportiert wurde, aus Portugal nach Deutschland.

Globe Newswire of 10 September 2019
Business Wire of 10 September 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Deel deze pagina:
 Terug