•  

Schade aan longen door verdampen e-liquid kan worden veroorzaakt door vitamine E-acetaat

   14 december 2019

Wetenschap / Mens: Schade door verdampen e-liquid kan worden veroorzaakt door vitamine E-acetaat


Een onderzoek
van longziekte in Minnesota ondersteunt de aanname dat een verbinding bekend als vitamine E-acetaat, die in vele “zwarte markt” produkten aanwezig is, voor ernstige gevolgen voor de gezondheid, met inbegrip van overlijden, verantwoordelijk zou kunnen zijn, door het gebruik van sommige verdamp producten.

De studie bevond dat vitamine E-acetaat niet werd gevonden in de meerderheid van de illegale verdamp producten die zijn getest in Minnesota in 2018, terwijl een jaar later – samenvallend met de recente uitbraak van de ziekte – bijna alle monsters dit component bevatten.

Als je dus gewoon schone cannabis verdampt met een verdamper veroorzaakt het dit niet.

Healthy Day vom 26. November 2019

Science/Human: Harms from vaping may be caused by vitamin E acetate

A study of lung illnesses in Minnesota supports the notion that a compound known as vitamin E acetate, present in many “black market” products, could be to blame for severe health consequences, including death, from the use of some vaping products.

The study found that while vitamin E acetate was not found in most illicit vape products tested in Minnesota in 2018, a year later — coinciding with the recent illness outbreak — nearly all such samples contained the chemical.

Healthy Day of 26 November 2019

Wissenschaft/Mensch: Schäden durch Vaping können durch Vitamin E-Acetat verursacht werden

Eine Studie über Lungenerkrankungen in Minnesota unterstützt die Annahme, dass eine Verbindung, die als Vitamin E-Acetat bekannt ist und die in vielen “Schwarzmarkt”-Produkten enthalten ist, für schwere gesundheitliche Folgen, einschließlich des Todes, durch die Verwendung einiger Vaping-Produkte verantwortlich sein könnte.

Die Studie fand, dass, während Vitamin E-Acetat in den meisten illegalen Vape-Produkten nicht gefunden wurde, die 2018 in Minnesota getestet wurden, ein Jahr später – zeitgleich mit dem jüngsten Krankheitsausbruch – fast alle diese Proben die Chemikalie enthielten.

Healthy Day vom 26. November 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

4/12/2019

Canada: Drie Canadese provincies staan verkoop verdampers niet toe

De Canadese provincies Quebec, Newfoundland en Labrador hebben woensdag gezegd dat zij geen cannabis verdampers zouden verkopen, slechts enkele weken voor de start van cannabis derivaten verkoop, het betreft een mogelijk verband tussen de verdamp producten en ernstige longziekten.

Reuters vom 4. Dezember 2019

 

Lees ook

Let op met de producten die je verdampt via verdamper of e-sigaret, voorkom longaandoeningen

Deel deze pagina:
 Terug