•  

D66 Eindhoven wil ook dat de burgemeester de thuisteelt van medicinale cannabis toestaat

   6 februari 2020

Op 29 januari jl. stond onderstaand bericht in het ED. D66 roept op om onder de voorwaarden zoals het al sinds 2016 toegestaan is in Tilburg, hetzelfde beleid door te voeren in Eindhoven, dat onder strikte voorwaarden patiënten 5 planten voor eigen medicinaal gebruik mogen kweken.

Echter wordt er steeds vergeten dat er buiten de afspraken met de burgemeester, OM en politie ook afspraken gemaakt zijn met Stichting PGMCG, zij hebben namelijk toestemming gekregen dat patiënten die zich bij hun aanmelden een convenant en huishoudelijk reglement dienen te ondertekenen en zich daar aan dienen te houden, ze krijgen hiervoor ook een patiëntenpas zodat ze aan kunnen tonen dat ze ingeschreven zijn.

Het gedeelte wat PGMCG in deze doet wordt nu dus niet in de media vermeld. De naleving van het convenant en huishoudelijk reglement ligt voornamelijk in handen bij PGMCG als verlengstuk van de gemeente in Tilburg. Een aantal aangesloten patiënten in overige steden in Nederland hebben wel al toestemming of hebben hiervoor een aanvraag ingediend of zijn er mee bezig en volgen hiervoor het stappenplan.

Het bericht:

D66: sta thuisteelt medicinale wiet toe in Eindhoven

EINDHOVEN – De Eindhovense D66-fractie wil dat Eindhovenaren straks thuis wiet mogen telen voor medicinaal gebruik, als zij dat volgens hun arts nodig hebben. De partij vraagt of het Eindhovense college dit wil opnemen in het nieuwe coffeeshopbeleid.

Eindhoven doet niet mee aan de landelijke wietteeltproef. Volgens D66 is dat niet nodig: de fractie stelt dat Tilburgers nu al thuis medicinale wiet mogen telen. ‘Sinds 2016 is in Tilburg thuisteelt van medicinale wiet toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. Het is de toenmalige burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, gelukt om hierover afspraken te maken met het OM en de politie. De gemeente Eindhoven doet helaas niet mee met het landelijke wietteelt-experiment, maar gaat dit jaar wel over tot een herziening van het lokale coffeeshopbeleid. D66 wil een lans breken voor het toestaan van thuisteelt voor medicinale wiet-gebruikers, ondersteund door een verklaring van een arts’, aldus D66-raadsleden Robin Verleisdonk en Marco van Dorst.

Kwaliteit onbekend
‘In Nederland en dus ook in Eindhoven zijn tal van mensen geholpen door het gebruik van medicinale wiet. Op dit moment is het voor deze mensen niet mogelijk om het product dat ze kopen op kwaliteit en inhoud te beoordelen, doordat het huidige beleid zo is ingericht dat coffeeshops een product verkopen dat uit de ‘illegale’ teelt afkomstig is’, zo schrijven de twee aan het college van B en W. Ze willen nu allereerst weten hoe burgemeester Jorritsma hierover denkt.

Lees meer

Aanvraag in Tilburg 2016 Lijst Smolders voor PGMCG

Deel deze pagina:
 Terug