•  

Cannabidiol voor Virusziekten: Hype of Hoop?

   2 april 2020

Wetenschap: Cannabidiol voor Virusziekten: Hype of Hoop?

Een artikel in het Publicatieblad van de IACM “Cannabis en Cannabinoid Research” bespreekt het gebruik van CBD bij virale ziekten.

Achtergrond: De mogelijkheid van cannabidiol (CBD) voor het gebruik als antiviraal of om virale ziekten te behandelen heeft dusver weinig aandacht gekregen, ondanks het groeiende aantal claims dat CBD kan worden gebruikt voor de behandeling van virale infectie gerelateerde aandoeningen.

Doel en methoden: Daarom hebben we systematisch de wetenschappelijke literatuur beschikbaar op PubMed opgevraagd en kritisch beoordeeld  en de claims op het internet, naar de huidige stand van kennis te beoordelen op het gebruik van CBD bij virale ziekten en suggesties voor toekomstig onderzoek richtingen te bieden.

Resultaten: PubMed verwees twee originele artikelen die het gebruik van CBD voor de behandeling van hepatitis C en het Kaposi-sarcoom en een artikel met de rapportage van de mogelijkheid van CBD in een virus-geïnduceerd diermodel met multiple sclerose neuroinflammatie te verminderen. Op Internet zoeken resulteerde in 25 websites die beweren dat er meer indicaties zijn voor CBD. Opmerkelijk werden deze claims meestal door commerciële websites gepubliceerd en werden niet ondersteund door passende wetenschappelijke referenties.

Conclusie: Hoewel preklinische studies suggereren dat er mogelijk effectiviteit van CBD is bij virale ziekten zoals hepatitis C en Kaposi-sarcoom, ontbreekt klinisch bewijs nog. Anekdotische ervaringen van CBD gebruik werden teruggevonden op het internet, aan de andere kant, gebrek aan enige steun van gedegen wetenschappelijk bewijs, hoewel ze misschien in sommige gevallen suggesties bieden voor aandoeningen die verband houden met virale infecties die een goede beoordeling in goed opgezette klinische studies, kunnen verdienen ..

Centrum voor Onderzoek in de Medische Farmacologie, Universiteit van Insubria, Varese, Italië.

Tagne AM, et al. Cannabidiol for Viral Diseases: Hype or Hope? Cannabis Cannabinoid Res, 15. Januar 2020 [im Druck]

Science: Cannabidiol for Viral Diseases: Hype or Hope?

An article in the official Journal of the IACM “Cannabis and Cannabinoid Research” discusses the use of CBD in viral diseases.

Background: The possibility of cannabidiol (CBD) to be used as an antiviral or to treat viral diseases has received limited attention so far, despite the growing number of claims that CBD could be used for the treatment of viral infection-related conditions.

Aim and Methods: Therefore, we systematically retrieved and critically evaluated the scientific literature available on PubMed and the claims on the Internet, to assess the current state of knowledge on the use of CBD in viral diseases, and to provide suggestions for future research directions.

Results: PubMed search referenced two original articles supporting the use of CBD for the treatment of hepatitis C and Kaposi sarcoma and one article reporting the ability of CBD to reduce neuroinflammation in a virus-induced animal model of multiple sclerosis. Internet search found 25 websites claiming more indications for CBD. Remarkably, those claims were provided mostly by commercial websites and were not supported by appropriate scientific references.

Conclusion: Although preclinical studies suggest the potential effectiveness of CBD in viral diseases such as hepatitis C and Kaposi sarcoma, clinical evidence is still lacking. Anecdotal experiences of CBD use retrieved on the Internet, on the other side, lack any support from sound scientific evidence, although they might in some cases provide suggestions for conditions associated with viral infections that may deserve proper assessment in well-designed clinical trials.

Center for Research in Medical Pharmacology, University of Insubria, Varese, Italy.

Tagne AM, et al. Cannabidiol for Viral Diseases: Hype or Hope? Cannabis Cannabinoid Res, 15. Januar 2020 [im Druck]

Wissenschaft: Cannabidiol für Viruserkrankungen: Hype oder Hoffnung?

Ein Artikel im offiziellen Journal der IACM “Cannabis and Cannabinoid Research” diskutiert die Verwendung von CBD bei Viruserkrankungen.

Zentrum für Forschung in medizinischer Pharmakologie, Universität Insubria, Varese, Italien.

Tagne AM, et al. Cannabidiol for Viral Diseases: Hype or Hope? Cannabis Cannabinoid Res, 15. Januar 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Deel deze pagina:
 Terug