•  

De associatie van cannabisgebruik met ontwenningsverschijnselen

   15 april 2020

Wetenschap / mens: de associatie van cannabisgebruik met ontwenningsverschijnselen

Volgens een analyse van 47 onderzoeken die 23 518 deelnemers vertegenwoordigden, was de prevalentie van ontwenningsverschijnselen 17% in populatiegebaseerde monsters, 54% in poliklinische monsters en 87% in klinische monsters.

Auteurs concludeerden dat hun bevindingen “suggereren dat het ontwenningssyndroom van cannabis veel voorkomt bij reguliere gebruikers van cannabis.”

Afdeling Volksgezondheidswetenschappen, Queen’s University, Kingston, Canada.

Wissenschaft/Mensch: Die Assoziation von Cannabiskonsum mit Entzugserscheinungen

Gemäss einer Analyse von 47 Studien mit 23 518 Teilnehmern betrug die Prävalenz von Entzugssymptomen 17 % in bevölkerungsbezogenen Stichproben, 54 % in ambulanten Stichproben und 87 % in stationären Stichproben.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse “darauf hindeuten, dass das Cannabis-Entzugssyndrom unter regelmäßigen Cannabiskonsumenten offenbar weit verbreitet ist”.

Abteilung für Gesundheitswissenschaften, Queen’s University, Kingston, Kanada.

Science/Human: The Association of cannabis use with withdrawal symptoms

According to an analysis of 47 studies representing 23 518 participants the prevalence of withdrawal symptoms was 17% in population-based samples, 54% in outpatient samples and 87% in inpatient samples.

Authors concluded that their findings “suggest that cannabis withdrawal syndrome appears to be prevalent among regular users of cannabis.”

Department of Public Health Sciences, Queen’s University, Kingston, Canada.

Bahji A, et al. JAMA Netw Open. 2020;3(4):e202370.

Partnerorganisatie van PGMCG

 

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Al het cannabisgebruik is medicinaal of therapeutisch

Volgens een rapport in de US is al het gebruik van cannabis therapeutisch of medicinaal

 

Deel deze pagina:
 Terug