•  

Het gelabelde CBD-gehalte kan verschillen van het echte CBD-gehalte in Zwitserse CBD-producten

   20 april 2020

Wetenschap: Het gelabelde CBD-gehalte kan verschillen van het echte CBD-gehalte in Zwitserse CBD-producten

In een analyse van 20 monsters van CBD-producten varieerde het totale CBD-gehalte van 0,182 tot 3,346% en verschilde in tien monsters meer dan 10% in het CBD-gehalte dat door de fabrikant werd gepresenteerd,.

Bovendien bevatten twee van de geanalyseerde monsters slechts 0,348% en 0,182% totaal CBD, ondanks dat ze als “CBD-rijk” werden bestempeld.

Zeven van de 20 monsters bevatten het juiste CBD-gehalte (in het bereik van het gelabelde CBD-gehalte ± 10%).

Instituut voor forensische geneeskunde, Universiteit van Bern, Zwitserland.

Wissenschaft: Der gekennzeichnete CBD-Inhalt kann sich von dem tatsächlichen CBD-Inhalt in Schweizer CBD-Produkten unterscheiden

Bei einer Analyse von 20 Proben von CBD-Produkten lag der Gesamtgehalt an CBD zwischen 0,182 und 3,346% und unterschied sich in zehn Proben um mehr als 10% vom CBD-Gehalt, der vom Hersteller angegeben wurde.

Darüber hinaus enthielten zwei der analysierten Proben nur 0,348% und 0,182% des gesamten CBD-Gehalts, obwohl sie als “CBD-reich” bezeichnet wurden.

Sieben der 20 Proben enthielten den korrekten CBD-Gehalt (im Bereich des markierten CBD-Gehalts ± 10%).

Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern, Schweiz.

Science: Labelled CBD content may differ from real CBD content in Swiss CBD products

In an analysis of 20 samples of CBD products the total CBD content ranged from 0.182 to 3.346% and differed in ten samples from the CBD content presented by the manufacturer by more than 10% relative CBD.

Furthermore, two of the analysed samples contained only 0.348% and 0.182% total CBD despite being labelled as “CBD rich”.

Seven of the 20 samples contained the correct CBD content (in the range of the labelled CBD content ± 10%).

Institute of Forensic Medicine, University of Bern, Switzerland.

Grafinger KE, et al. Forensic Sci Int. 2020;310:110261.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Deel deze pagina:
 Terug