•  

Europese Commissie bestempeld CBD voorlopig als drugs met standpunt EIHA

   31 juli 2020

De Europese Commissie heeft een tussen besluit genomen over de aanbevelingen betreffende CBD en heeft dit bestempeld als verdovend middel. Met als gevolg dat het niet als Novel Food meer wordt gezien.

De EU-Commissie herziet haar standpunt over de stemming van de WHO betreffende cannabis, aangezien CBD neigt als verdovend middel volgens hun.

De uitvoerende macht van de Europese Unie verandert haar standpunt over hoe EU-landen zouden moeten stemmen over de wijzigingen met betrekking tot cannabis van de Wereldgezondheidsorganisatie in december, heeft Hemp Industry Daily geleerd.

De ontwikkeling komt op de hielen van de Europese Commissie die in haar voorlopige standpunt heeft aangekondigd dat CBD, gewonnen uit de bloeiende toppen van de Cannabis sativa L.-plant, moet worden beschouwd als een verdovend middel onder het verdrag van de Verenigde Naties uit 1961.

Als de nieuwe houding van de Commissie formeel wordt aangenomen, zou CBD van hennep niet langer als voedsel worden beschouwd, zou het buiten het toepassingsgebied van de Novel Food verordening van het blok vallen en zou het van de EU-markt kunnen worden uitgesloten.

Geen Novel Food meer?

De EU-catalogus met nieuwe voedingsmiddelen is in januari 2019 bijgewerkt met cannabinoïden afkomstig van hennep, waaronder CBD. De aanduiding betekent dat fabrikanten hun CBD-supplementen en eetbare producten moeten laten beoordelen voor de veiligheid van de consument en toestemming van de EU-autoriteiten moeten vragen om ze op de markt te brengen.

De EU-autoriteiten hebben meer dan 50 aanvragen ontvangen voor de toelating van nieuwe voedingsmiddelen voor van hennep afgeleide producten, met name CBD.

De beoordeling van deze aanvragen is opgeschort en brieven met het nieuwe voorlopige standpunt van de EU-uitvoerende instantie over geëxtraheerde CBD zijn op 3 en 10 juli naar getroffen nieuwe voedselaanvragers gestuurd, vertelde een woordvoerder van de Commissie aan Hemp Industry Daily.

De woordvoerder van de Commissie, die niet gemachtigd was om zijn naam te geven, vertelde Hemp Industry Daily dat het bureau CBD-aanvragers van zijn voorlopige standpunten op de hoogte had gesteld en tot begin september opmerkingen had uitgenodigd.

Hij ging niet in op hoe snel aanvragers na de deadline van september een antwoord kunnen verwachten over de geldigheid van hun aanvragen.

Het Verenigd Koninkrijk houdt vast aan de Novel Food Status

Het Britse Food Standards Agency zei dat het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken van mening is dat de CBD-extracten zelf niet als verdovende middelen worden beschouwd.

In overeenstemming met eerdere plannen zal de FSA vanaf januari 2021 beginnen met het accepteren van nieuwe voedseltoepassingen, nadat de Brexit-overgangsperiode is afgelopen, vertelde Lisa Nelson, de senior communicatieambtenaar van het bureau, aan Hemp Industry Daily.

‘Tot die tijd blijft de Europese Commissie de weg voor formele indieningen’, zei Nelson.

Verbluffende timing

Hoewel de houding van de commissie “behandel CBD als verdovend” zelf niet schokkend is, “is het buitengewoon raadselachtig waarom ze nu met deze functie naar voren zijn gekomen”, zei Eveline Van Keymeulen, een in Parijs gevestigde advocaat bij Allen & Overy.

Volgens Van Keymeulen is het precedent voor het standpunt van de Commissie over CBD te vinden in het voorstel van de Europese Commissie over hoe EU-landen in december zouden moeten stemmen over de WHO-aanbevelingen betreffende cannabis

.”Wat heel verrassend is, is de timing”, aldus Van Keymeulen. “We hebben twee jaar lang een nieuwe voedselstatus gehad, en na interactie met zoveel lidstaten en autoriteiten, en na een aantal keer bijwerken van de [Novel Food] Catalogue, is het een totale terugval.”

“Niemand weet echt waarom de Europese Unie überhaupt hennepextracten wil verbieden, wat het definitieve einde van de hennepvoedingsindustrie zou betekenen, behalve hennepzaden”, zegt Kai-Friedrich Niermann, een in Duitsland gevestigde advocaat die gespecialiseerd is in CBD en cannabisregels. ‘Dat kan niet de oplossing zijn en dat kan de toekomst niet zijn.’

Niermann, lid van de European Industrial Hemp Association, zei dat hij gelooft dat de lobbyinspanningen van EIHA de commissie zullen overtuigen om een ​​standpunt in te nemen dat gunstiger is voor de hennepindustrie.

Verenigd EU-standpunt?

Later dit jaar zullen de 53 lidstaten van de VN-commissie voor verdovende middelen (CND) stemmen over het al dan niet herzien van de manier waarop cannabis en aanverwante stoffen zijn gepland in twee internationale verdragen over verdovende middelen.

In december 2019 bracht de Europese Commissie een voorstel uit voor een eensgezind standpunt over de aanbevelingen van de WHO-planning, en zei dat EU-lidstaten die in aanmerking komen om over de CND te stemmen drie van de zes cannabisgerelateerde veranderingen zouden moeten steunen.

De aanbevelingen van de WHO die de Commissie niet ondersteunde, omvatten er twee die specifiek verband houden met CBD:

Aanbeveling 5.4: Verwijderen van extracten en tincturen van cannabis uit schema I van het verdrag van 1961

.
Aanbeveling 5.5: Een voetnoot toevoegen die zegt dat “preparaten die overwegend cannabidiol en niet meer dan 0,2% delta-9 tetrahydrocannabinol bevatten, niet onder internationale controle staan”.

Met betrekking tot deze twee kwesties stelde de Europese Commissie voor dat EU-landen “het standpunt innemen dat niet over de aanbeveling mag worden gestemd en dat verdere beoordeling door de WHO moet worden gevraagd.”

Het lijkt er nu op dat het standpunt van de commissie over de zes WHO-aanbevelingen wordt herzien. In antwoord op een vraag of de Commissievoorstellen van december 2019 geldig bleven, vertelde een woordvoerder van de Commissie aan Hemp Industry Daily: “De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor een standpunt van de Unie, dat vóór de stemming in december door de Raad moet worden aangenomen. . ‘

De Europese Unie heeft als blok de status van waarnemer bij de CND, maar kan niet stemmen.

“Het standpunt van de Unie … moet worden uitgedrukt door de lidstaten die in december 2020 lid zullen zijn van de CND en gezamenlijk optreden in het belang van de Unie binnen de CND”, aldus de woordvoerder.

Wanneer de CND in december stemt, zijn 13 van de 53 landen die stemmen uitbrengen lid van de Europese Unie:

Oostenrijk.
België.
Kroatië.
Tsjechische Republiek.
Frankrijk.
Duitsland.
Hongarije.
Italië.
Nederland.
Polen.
Spanje.
Zweden.

Voorafgaand aan de stemming heeft de CND een reeks vergaderingen gepland om te overleggen over de door de WHO voorgestelde roosterwijzigingen. Aanbevelingen 5.4 en 5.5 zijn besproken tijdens een virtuele bijeenkomst op 24 en 25 juni. Tijdens die bijeenkomst zwegen de meeste aanwezige EU-lidstaten.

Een tweede “actuele bijeenkomst” zal virtueel plaatsvinden op 24-25 augustus.

Beslissende rechterlijke uitspraak

Het lot van CBD op de Europese markt ligt misschien niet bij de Europese Commissie, maar bij een kritische rechterlijke uitspraak die voor het einde van het jaar moet plaatsvinden.

De zogenaamde Kanavape-zaak kwam voort uit een geschil in Frankrijk over het op de markt brengen van een CBD-vape-product van het bedrijf waarvan de inhoud uit Tsjechië werd geïmporteerd.

Twee werknemers van Kanavape werden door een rechtbank in Marseille veroordeeld voor een strafbaar feit omdat de CBD-olie in het product dat ze op de markt brachten, werd gewonnen uit de hele hennepplant, inclusief de bladeren en bloemen – iets wat volgens de Franse wet verboden is.

In mei zei een adviseur van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het Franse verbod op het op de markt brengen van van hennep afgeleide CBD-producten in strijd is met de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van goederen. Cruciaal was dat de advocaat-generaal zijn niet-bindende mening baseerde op de veronderstelling dat van hennep afgeleide CBD niet is geclassificeerd als een verdovend middel en daarom wordt beschermd door het EU-beginsel van vrij verkeer.

De uitspraak van het Hof van Justitie over de zaak wordt dit najaar verwacht, al in september. In de meeste gevallen volgt de rechtbank de mening van de advocaat-generaal.

“Hoewel een dergelijk oordeel de Commissie er misschien niet rechtstreeks van weerhoudt haar conservatieve standpunt te handhaven, zou het zeer moeilijk zijn om dit standpunt – dat de EU-markt voor CBD-voedingsproducten effectief zou afsluiten – te verzoenen met de beginselen die in het advies van de AG zijn uiteengezet,” Van Keymeulen zei.

“Aangezien ik niet geloof dat het standpunt van de Commissie op de lange termijn houdbaar is, en dit standpunt steeds moeilijker zal worden om te verdedigen naarmate er meer wetenschappelijk bewijs over CBD beschikbaar komt, zou ik bedrijven in het algemeen aanraden om door te gaan met het voorbereiden van hun toepassingen voor Novel Food, en in het bijzonder zet de studies voort die nodig zijn om de veiligheid van CBD in voedingsmiddelen te bewijzen, ”zei ze.

“Als bedrijven nog niet zijn begonnen met het aanvraagproces en voorzichtig willen zijn, willen ze misschien wachten op het arrest van het HvJ-EU en de stemming van de CND in december – in de hoop dat de stemming niet opnieuw wordt uitgesteld – om een beter gevoel van de richting die voor ons ligt. ‘

Bron

Hieronder zie je een reactie van de Europese Industriele Hennep Associatie, die het net als PGMCG niet eens zijn met dit standpunt.

EIHA ontslaat Europees bureau omdat het overweegt CBD als verdovend middel te bestempelen

De European Industrial Hemp Association zegt dat het besluit van de Europese Commissie om “Novel Food” -toepassingen stop te zetten, aangezien zij van mening is dat CBD als verdovend middel wordt bestempeld, “tegen elke logica indruist en niets dan oneerlijk is.”

EIHA zei vrijdag in de verklaring dat als de commissie haar voorlopige standpunt definitief vaststelt, het agentschap “boeren en exploitanten van levensmiddelenbedrijven  van een marktkans zal ontnemen die in deze tijden van crisis ongetwijfeld belangrijke inkomsten zal genereren.”

Regelgevers van de Europese Unie hebben gezegd dat cannabinoïde-extracten zoals CBD onderhevig zijn aan een bepaling uit 1997, de zogenaamde Novel Food-verordening, een reeks richtlijnen voor het evalueren van de veiligheid van de consument voordat ze nieuwe ingrediënten in voedsel stoppen.

Ongeveer 50 bedrijven vulden nieuwe voedseltoepassingen in voor hun CBD-producten voordat de EC de beoordeling stopzette om tegen september feedback van aanvragers te krijgen over haar voorlopige standpunt.

In tegenstelling tot van hennep afgeleide CBD, zou synthetisch geproduceerde CBD door de EC niet als een verdovend middel worden bestempeld, een beslissing die EIHA ‘onzin noemde vanuit wetenschappelijk en ecologisch oogpunt’

Bron

 

Deel deze pagina:
 Terug