•  

Nieuw wetsvoorstel Zuid Afrika: Bezit 600 gram cannabis, 4 bloeiende planten per volwassene en veel meer

   15 augustus 2020

Hier zijn de nieuwe cannabisregels die zijn voorgesteld voor Zuid-Afrika – inclusief limieten, straffen en strafregisters

Minister van Justitie en Correctionele Diensten Ronald Lamola heeft het wetsvoorstel Cannabis voor privédoeleinden gepubliceerd.

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het arrest van het Grondwettelijk Hof dat sommige delen van de Drugs and Drug Trafficking Act en Medicines and Related Substances Control Act ongrondwettig verklaarde.

In 2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gebruik van cannabis legaal is voor zowel persoonlijk als medisch gebruik. Het is momenteel echter nog steeds onwettig om het buiten uw privéwoning te gebruiken, evenals om het te kopen en verkopen.

Het nieuwe wetsvoorstel schetst nieuwe regels voor het bezit van cannabisgebruikers thuis en voor mensen die de plant willen kweken. Het introduceert ook nieuwe strafbare feiten, evenals voorzieningen voor mensen die eerder een strafblad hebben gekregen wegens cannabisbezit.

Deze wijzigingen worden hieronder in meer detail beschreven

Nieuwe regels

In het wetsvoorstel staat dat een volwassen persoon voor persoonlijk gebruik:

1. De voorgeschreven hoeveelheid kweekmateriaal van de wietplant die je mag bezitten;

2. De voorgeschreven hoeveelheid wietplanten voor de kweek op een privé plek;

3. Privébezit, de voorgeschreven hoeveelheid cannabis die je op een openbare plaats mag bezitten;

4. Beschikken over de voorgeschreven hoeveelheid cannabis op een privéplek;

5. Privébezit, de voorgeschreven hoeveelheid cannabisplanten op een openbare plaats.

Het wetsvoorstel definieert een ‘privéplek’ als elke plaats, inclusief een gebouw, huis, kamer, schuur, hut, tent, stacaravan, caravan, boot of land of enig deel daarvan, waartoe het publiek rechtswege geen toegang heeft. .

De ontwerpwet bepaalt ook dat een meerderjarige persoon, zonder uitwisseling van beloning, voor persoonlijk gebruik de voorgeschreven hoeveelheid mag verstrekken aan of verkrijgen van een andere meerderjarige persoon:

Kweekmateriaal voor cannabisplanten;
Cannabisplanten;
Cannabis

 

Voorgeschreven hoeveelheden

In het wetsvoorstel staan ​​’voorgeschreven hoeveelheden’ voor zowel eigen gebruik als teelt.

Voor privégebruik omvatten de limieten:

1. Onbeperkt aantal zaden en zaailingen;
2. Vier bloeiende planten voor alleenwonenden of acht voor huizen met twee volwassenen of meer;
3. 600 gram gedroogde cannabis als je alleen woont, of 1,2 kilogram in huizen met twee of meer volwassenen;
4. 1,2 kilo gedroogde cannabis of cannabisequivalent per woning die wordt bewoond door twee of meer volwassen personen.

Het wetsvoorstel staat ook het bezit van cannabis ‘privé’ op een openbare plaats toe, maar dit is beperkt tot 100 gram.

In het wetsvoorstel wordt ‘privé’ gedefinieerd als het houden, opslaan, vervoeren of onder controle hebben van respectievelijk cannabis of een cannabisplant op een manier die het voor het publiek onttrekt.

Overtredingen en straffen

Het wetsvoorstel bevat ook een aantal nieuwe delicten voor mensen die bovenstaande bezitregels niet volgen, evenals nieuwe regels rond consumptie.

Enkele van de meest opvallende nieuwe overtredingen zijn onder meer:

  1. Elke persoon die de limieten voor bezit op een openbare plaats overschrijdt;

2. Elke persoon die de limieten voor bezit op een privé-plaats overschrijdt;

3. Elke persoon die cannabis rookt op een openbare plaats;

4. Elke persoon die cannabis rookt in de onmiddellijke aanwezigheid van een niet-instemmende volwassen persoon;

5. Elke persoon die cannabis rookt in de onmiddellijke aanwezigheid van een kind;

6. Elke persoon die cannabis rookt op een privéplek nabij een raam, ventilatie-inlaat of deuropening naar of ingang naar een andere plaats;

7. Iedereen die cannabis gebruikt in een voertuig op de openbare weg.

In het wetsvoorstel staan ​​ook overtredingen rond cannabisgebruik en kinderen. Dit omvat ook overtredingen voor voogden die hun kinderen toestaan ​​om te handelen, cannabis te bezitten of te consumeren.

Er zijn strenge straffen voor mensen die de bovengenoemde overtredingen overtreden, waarbij de meest flagrante overtreders een boete of gevangenisstraf van maximaal 15 jaar krijgen.

De minimumstraf voor een overtreding is een boete of twee jaar gevangenisstraf.

Strafregister geschrapt

Het wetsvoorstel introduceert een aantal nieuwe delicten, maar voorziet ook in specifieke voorzieningen voor mensen die in het verleden zijn veroordeeld voor cannabisgerelateerde delicten.

Deze omvatten:

artikel 2 (b) van de Wet misbruik van afhankelijkheid producerende stoffen en rehabilitatiecentra, in die zin dat de persoon de verslaving producerende drug of plant van cannabis gebruikte of bezat;

Artikel 4 (b) van de Drugs and Drug Trafficking Act, in die zin dat de persoon de ongewenste afhankelijkheid producerende stof van cannabis gebruikte of bezat;

Elke wet van de voormalige Republieken Transkei, Bophuthatswana, Ciskei of Venda, of van enig voormalig zelfbesturend gebied, zoals voorzien in de grondwet voor autonome gebieden vóór de aanvang van de grondwet die het gebruik of bezit van cannabis strafbaar stelde.

In deze gevallen moet het strafblad, met daarin de veroordeling en straf in kwestie, van die persoon met betrekking tot dat misdrijf automatisch worden verwijderd door het Criminal Record Center van de Zuid-Afrikaanse politie.

Als het niet automatisch wordt verwijderd, maar volgens de voorschriften zou moeten zijn, kunnen degenen met een strafblad een aanvraag indienen voor verwijdering met behulp van de voorgeschreven formulieren bij de directeur-generaal: Justitie en constitutionele ontwikkeling.

Bron

 

 

Deel deze pagina:
 Terug