•  

In Frankrijk stellen parlementariërs een lichtere regelgeving voor CBD-producten voor

   9 maart 2021

Frankrijk: Parlementariërs stellen lichtere regelgeving voor CBD-producten voor

De huidige wetten moeten worden gewijzigd om de veiligheid voor consumenten van het op cannabis gebaseerde product te verbeteren en de Franse markt te laten groeien, aldus een nieuw parlementair rapport. Hoewel CBD-winkels de afgelopen jaren in Frankrijk tot bloei zijn gekomen – er zijn er nu bijna 400 – beschrijft het parlementaire rapport de markt rond CBD-producten als “ronduit grotesk”. De auteurs van het verslag beschrijven CBD als een “bijkomstig slachtoffer van een hardhandige aanpak van cannabis” in Frankrijk.

France: Parliamentarians propose lighter regulation for CBD products

Current laws should be changed to improve safety for consumers of the cannabis-based product and allow the French market to grow, according to a new parliamentary report. While CBD shops have flourished in France in recent years – there are now nearly 400 – the parliamentary report describes the market around CBD products as “downright grotesque”. The authors of the report described CBD as a “collateral victim of a heavy-handed approach to cannabis” in France.

Connexion France of 11 February 2021

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Deel deze pagina:
 Terug