•  

Overleg Ministeries betreffende communicatie richting patiënten omtrent gebruik medicinale cannabis in het verkeer (speekseltest)

   20 apr 2021
  13:00 – 17:00

Naar aanleiding van ons schrijven naar de diverse commissies omtrent het medicinaal cannabis gebruik en deelname aan het verkeer na de speekseltest die vanaf 2017 is ingevoerd.

 

Vindt er op 20 april a.s. een gesprek plaats over de communicatie richting patiënten en organisaties over medicijngebruik in het verkeer, waaronder medicinale cannabis.

Dit wordt gedaan in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Justitie en Veiligheid, alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Antwoord op Verzoek Uitzondering voor patiënten in het verkeer die gebruik maken van medicinale cannabis (speekseltest) Lees je hier

Deel deze pagina:
 Terug