•  

Vijf jaar toestemming Thuiskweek Medicinale Cannabis Tilburg

   12 sep 2021
  00:00 – 00:00

Vandaag is het vijf jaar geleden dat burgemeester Noordanus in Tilburg toestemming heeft gegeven voor de medicinale thuiskweek, onder strikte voorwaarden.

Hierbij laat ik u weten dat ik het telen van medicinale cannabis onder strikte voorwaarden, toe zal staan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
− U mag niet meer dan vijf planten in uw woning telen;
− Deze planten mogen niet groter dan drie meter zijn;
− U dient te beschikken over een medische verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener omtrent de noodzaak van het cannabisgebruik. De verklaring van de BIG-geregistreerdezorgverlener moet ondertekend zijn en zijn voorzien van een dagtekening, waarbij de verklaring niet ouder dan 5 jaar mag zijn;
− U dient zorg te dragen voor een brandveilige woning;
− U dient zorg te dragen voor een veilige en legale elektriciteitsvoorziening voor wat betreft de
lamp (en) die u voor deze planten gebruikt;
− De cannabis strikt voor eigen gebruik is;
− Verkoop aan derden niet is toegestaan;
− Beroeps -of bedrijfsmatig handelen is niet toegestaan;
− De teler moet meerderjarig zijn.
Mocht bij controle blijken dat u aan een van deze voorwaarden niet voldoet, ben ik genoodzaakt de politie in te schakelen.
Daarnaast kan ik, bij overschrijding van bovenstaande voorwaarden, mij beraden op passende bestuursrechtelijke sancties
Zoals aangegeven heb ik bovenstaande lijn afgestemd met de leden van de Lokale Driehoek (Openbaar Ministerie en Politie).
Op dit moment vindt er een evaluatie plaats omtrent dit project.
Deel deze pagina:
 Terug