•  

Wat is Tetrahydrocannabinol (THC) en wat is het effect?

   23 maart 2023

Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis.

THC werd in 1964 voor het eerst geïsoleerd door Raphael Mechoulam en Yechiel Gaoni van het Weizmann Instituut in Rehovot  (Israel). In cannabis zijn daarnaast meer dan 80 andere cannabinoïden geïdentificeerd, waarvan de bekendste CBD CBG en CBN.

THC ontstaat pas na verhitting van THC-A

THC-A ontstaat wanneer cannabigerol (CBG) is omgezet tot THC-A, alvorens gedecarboxyleerd (verhit) tot THC, in de trichome van de Cannabisbloem. THC-A is een niet-psychoactief zure precursor van THC en vermindert: angst, depressie, anorexia, pijn, IBS / Crohn, spasticiteit, aanvallen (neuromusculaire), misselijkheid en meer zonder de psychoactiviteit van THC. Studies met een THC-A gebruik, hebben zelfs aangetoond dat het tumoren verminderd van sommige kankers. In feite, hebben recente studies aangetoond dat THC-A  superieur is aan CBD en THC tegen misselijkheid en het stoppen van braken. Hoewel THC en THC-A met CBD  altijd worden aanbevolen voor elke serieuze kanker cannabinoïde therapie, kunnen sommige vormen van kanker even goed reageren op een geconcentreerd THC-A medicijn. (Tinctuur en olie koude bereiding)

De werking van THC

De effecten worden opgewekt doordat THC de werking van de neurotransmitter anandamide nabootst. Zo hecht THC zich aan een receptor, die bekendstaat als de cannabinoidereceptor. Omdat cannabinoïden van nature niet voorkomen in het menselijk lichaam, begon de zoektocht naar de endogene stof van deze receptor (de stof die zich normaal gesproken bindt aan de receptor), hetgeen heeft geleid tot de ontdekking van anandamide. Deze stof is tevens een klein bestanddeel van cacao en chocolade. Onderzoek naar de verspreiding van receptoren in de hersenen verklaart waarom de kans op toxificatie ten gevolge van het gebruik van THC zo laag is, gedeelten van de hersenen, die vitale functies zoals cellulaire ademhaling controleren, hebben niet zo veel receptoren, dus het effect is hier zeer gering, zelfs bij doses groter dan wat onder normale omstandigheden kan worden ingenomen.

Structuur en reactiviteit

Δ9-THC bindt aan de cannabinoïdreceptor en bootst daarmee de werking na van anandamide. Δ9-THC heeft vooralsnog geen bekende chemische reactiviteit en kan daardoor celprocessen alleen ontregelen op receptorniveau.

Het Werkingsmechanisme van THC

THC komt het lichaam meestal binnen via de luchtwegen, waardoor het erg snel geabsorbeerd wordt en de hersenen snel bereikt. Echter kan men het ook eten en drinken en kan het rectaal worden gebruikt, in de US hebben ze zelf patches, vergelijkbaar met morfinepleisters met gelijke afgifte. THC werkt, samen met de endogene neurotransmitter anandamide, in op de cannabinoïdereceptoren in de hersenen. Deze receptoren bevinden zich in de basale ganglia, de hippocampus, het cerebellum en in lage concentraties in de hersenstam. Uit wetenschappelijke studies is gebleken dat THC een grote affiniteit heeft voor de cannabinoïde receptoren in de basale ganglia en het cerebellum, en een middelmatige affiniteit voor de receptoren in de hippocampus en de hersenstam. De cannabinoïde receptoren in de hersenen zijn de zogenaamde CB1-receptoren, G-eiwit-gekoppelde receptoren, gevestigd op axonuiteinden in het centraal zenuwstelsel. Wanneer THC aan deze receptoren bindt, worden ze geactiveerd, waardoor de IP3 pathway op gang gebracht wordt. Hierdoor wordt de intracellulaire afgifte van calcium verhoogd. De calciumpotentiaal wordt hierdoor minder, en dus wordt de influx van calcium door de voltage afhankelijke calciumkanalen in zenuwcellen geremd. Er kan minder prikkelgeleiding plaatsvinden, waardoor de afgifte van een aantal neurotransmitters, waaronder gamma-aminoboterzuur (GABA), in het centraal zenuwstelsel zal afnemen.

Metabolisme

Het cannabinoïde THC is erg lipofiel, en daarmee een goed substraat voor cytochroom-P-450-enzymen, via welke route het metabolisme dan ook geschiedt. THC wordt opgeslagen in vetweefsel van de organen en heeft daardoor een hoge halfwaardetijd. Omdat het zich opslaat in vetweefsel, zullen infrequente gebruikers met een hoog metabolisme hun lichaam eerder vrijmaken van THC dan frequente gebruikers met een laag metabolisme. Er zijn zo’n 100 metabolieten van THC bekend. De eerste stap in het metabolisme van THC is de hydroxylatie op de C-11 positie door cytochroom P-450 2C9. Na deze hyroxylatiestap treedt een oxidatie op, waarbij Δ9-THC-11-oic acid ontstaat, het THC-metaboliet dat het meest wordt geëxcerneerd, geconjugeerd met glucuronzuur. Naast deze, meest voorkomende, manier van metaboliseren, kan er nog een tal van andere metabolische transformaties optreden, waarbij hydroxyzuren, dihydroxyzuren, diols en triols ontstaan. In de fase I-metabolieten worden epoxiden en reducties van de dubbele binding aangetroffen. In fase II metabolieten tref je conjugaten met glucuronzuur, langeketen vetzuren en glucose aan. De 11-hydroxymetabolieten van Δ9-tetrahydrocannabinol zijn even actief, en soms actiever dan het THC zelf.

Excretie

THC en zijn metabolieten worden voor een groot deel uitgescheiden in de urine, voornamelijk als Δ9 -THC-11-oic acid. Tevens geschiedt een groot deel van de THC-excretie via de feces. De halfwaardetijd van THC is gemeten aan de hand van de urine-excretie en bedraagt 24,9 – 35,3 uur. Overigens geschiedt de excretie van THC ook via de moedermelk. Hoewel er geen schadelijke effecten in embryo’s zijn aangetoond, wordt het toch afgeraden THC te gebruiken tijdens de zwangerschap. Er blijken zelfs cannabinoiden te zitten in borstmelk, lees hier

Is gebruik van cannabis/THC tijdens de zwangerschap schadelijk voor de foetus ?

Therapeutische effecten THC

In vele onderzoeken is uitgewezen dat Δ9-THC een nuttig medicijn kan zijn bij multiple sclerose. Er is gekeken naar: zenuwpijn, chronische pijn met MS als oorzaak, algemene symptomen van MS en naar de pijn die veroorzaakt wordt door de plexus bracchialis. Uit alle onderzoeken blijkt dat er een significante vermindering is van de symptomen. Patiënten die een mix kregen van THC en cannabidol, bleken veel minder last te hebben van pijn en spasme.

In Nederland wordt op experimentele basis THC, in de vorm van cannabis, voorgeschreven aan patiënten met MS. Cannabis die door de apotheek wordt verstrekt, wordt medicinale cannabis genoemd.

Patiënten die chemotherapie ondergaan bij kanker kunnen effectief THC gebruiken, zowel oraal als door roken, om minder misselijk te zijn en om minder over te hoeven geven. Echter de laatste jaren is medicinale wietolie en cbdolie in opmars, wat volgens vele patiënten ook goed werkt, zo ook edibles en andere toedieningsvormen. Uit onderzoek blijkt dat THC lichtelijk beter werkt dan andere middelen tegen overgeven en misselijkheid. Patiënten bleken voor cannabinoïden te kiezen als steun tijdens toekomstige chemotherapieën.

Hiv-patiënten verliezen vaak veel gewicht ten gevolge van anorexie. Een bijwerking van THC is dat het de eetlust opwekt, ook wel bekend als de vreetkick. Door deze vreetkick kan de anorexie teniet gedaan worden. Hetzelfde geldt voor de anorexie/cachexie ten gevolge van kanker. Verder kan het symptomen verlichten bij slaap- en angststoornissen waaronder posttraumatische stress-stoornissen. Ook blijkt het gebruik van THC de oogdruk te verminderen (glaucoom).

Cannabisgebruik en schizofrenie

Mensen die lijden aan schizofrenie gebruiken vaak middelen als alcohol, tabak en cannabis als een vorm van zelfmedicatie. Het gebruik van cannabis zou bijvoorbeeld (althans bij een aantal patiënten) een tekort aan dopamine in de frontale hersenen kunnen compenseren. Onderzoekers zien een antipsychotisch effect bij schizofrene gebruikers van wiet met een laag THC gehalte en een hoog CBD gehalte.

Effecten THC

Kortdurig gebruik:
Fysiologische verschijnselen
 • Droge mond
 • Wazig zicht
 • Ataxie
 • Verhoging van het hartritme
 • Verhoogde eetlust

Cognitieve verschijnselen

 • Geen gevoel voor tijd en ruimte
 • Moeite hebben met onderscheid te maken
 • Minder waakzaam
 • Vertraagde reactietijd
 • Moeite met rekenkundige opdrachten
Psychische verschijnselen
 • Een euforisch gevoel
 • Ontspanning van geest en spieren
 • Paniekaanvallen
 • Depersonalisatie
 • Het zien van illusies en waanbeelden
Langdurig gebruik:
Na chronisch gebruik van THC “kan” afhankelijkheid optreden.

Deel deze pagina:
 Terug