•  

Let op met de producten die je verdampt via verdamper of e-sigaret, voorkom longaandoeningen

   17 oktober 2023

Sinds er in vele landen een rookverbod op vele locaties is, is verdampen via de e-sigaret of verdamper enorm toegenomen. Dit zou de gezondheid ten goede moeten komen, echter soms lijkt iets mooier als dat het is. Inmiddels zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de schade aan de longen door gebruik van foutieve verdampingsmiddelen. Pure kruiden verdampen is derhalve het minst schadelijk, indien er een kwalitatief goed product is gekweekt (bij niet te hoge temperatuur maximaal 170 graden Celsius bij longaandoeningen). Echter worden er ook oliën en e-liquids gebruikt waar ook schadelijke stoffen in kunnen zitten. Dus zorg dat er altijd een kwaliteitscertificaat bij zit met onderzochte stoffen. Ook de kwaliteit van je verdamper of e-liquidpen is van groot belang. Onderstaand vindt je een paar onderzoeken.

Wetenschap / VS: In de VS werden meerdere gevallen van sterfgevallen waargenomen door verdampen
Omdat het aantal ziekte- en sterfgevallen in verband met long letsel als gevolg van verdampen blijft stijgen in de Verenigde Staten, suggereert een zorgvuldige studie van 17 van deze gevallen, een mogelijke veroorzaker van deze gevallen. Alle onderzochte patiënten hadden ernstige vormen van de ziekte, twee ervan zijn gestorven. “Op basis van wat we gezien hebben in onze studie, vermoeden we dat dit in de meeste gevallen om chemische verontreinigingen, giftige bijproducten of andere schadelijke stoffen in verdampvloeistoffen zitten” zei de hoofdonderzoeker Dr. Brandon Larsen. Hij is een chirurgische patholoog aan de Mayo Clinic Arizona in Scottsdale.

UPI vom 3. Oktober 2019

Wetenschap/Mens: E-sigaretten kunnen longaandoeningen veroorzaken

Door het gebruik van e-sigaretten is aangetoond te worden geassocieerd met een aantal longaandoeningen, die sinds kort erkend worden.

Afdeling Radiologie en Biomedische Beeldgeving, Universiteit van Californië in San Francisco, USA.

Henry TS, et al. AJR Am J Roentgenol 2019:1-8.

Deutsch

Wissenschaft/USA: In den USA wurden mehrere Fälle von Todesfällen durch Vaping beobachtet

Da die Zahl der Krankheitsfälle und Todesfälle im Zusammenhang mit Lungenverletzungen im Zusammenhang mit dem Verdampfen in den Vereinigten Staaten weiter steigt, deutet eine sorgfältige Untersuchung von 17 dieser Fälle auf einen möglichen Verursacher hin. Alle untersuchten Patienten hatten schwere Formen der Erkrankung, zwei waren gestorben. “Basierend auf dem, was wir in unserer Studie gesehen haben, vermuten wir, dass es sich in den meisten Fällen um chemische Verunreinigungen, toxische Nebenprodukte oder andere schädliche Substanzen in Vape-Flüssigkeiten handelt”, sagte der leitende Forscher Dr. Brandon Larsen. Er ist chirurgischer Pathologe an der Mayo Clinic Arizona in Scottsdale.

UPI vom 3. Oktober 2019

 

Wissenschaft/Mensch: E-Zigaretten können Lungenverletzungen verursachen

Die Verwendung von E-Zigaretten ist nachweislich mit einer Reihe von Lungenverletzungen verbunden, die erst kürzlich erkannt wurden.

Abteilung für Radiologie und Biomedizinische Bildgebung, University vom California San Francisco, USA.

Henry TS, et al. AJR Am J Roentgenol 2019:1-8.

English

Science/USA: Several cases of deaths due to vaping have been observed in the USA

As the number of cases and deaths tied to vaping-linked lung injury continues to rise across the United States, a meticulous examination of 17 such cases suggests a possible culprit. All of the patients examined had severe forms of the illness, and two had died. “Based on what we have seen in our study, we suspect that most cases involve chemical contaminants, toxic byproducts or other noxious agents within vape liquids,” said lead researcher Dr. Brandon Larsen. He’s a surgical pathologist at the Mayo Clinic Arizona in Scottsdale.

UPI of 3 October 2019

Science/Human: E-cigarettes may cause lung injuries

The use of E-cigarettes has been shown to be associated with a range of lung injury patterns that have only recently been recognised.
Department of Radiology and Biomedical Imaging, University of California San Francisco, USA.

Henry TS, et al. AJR Am J Roentgenol 2019:1-8.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Deel deze pagina:
 Terug