•  

Piperine verhoogt de biologische beschikbaarheid van CBD met meer als het dubbele

   12 januari 2024

Wetenschap / Dier: piperine verhoogt de biologische beschikbaarheid van CBD met meer als het dubbele

In een studie met vrij bewegende ratten is door toevoeging van piperine de biologische beschikbaarheid 2,5-voudig gestegen in vergelijking met een controlegroep zonder piperine.

Piperine is een alkaloïde die van nature het meest voorkomt in zwarte peper met een groot aantal farmacologische eigenschappen.

De meest vergaande indicatie van piperine is het gebruik ervan als een absorptie versterker, met ondersteunende gegevens met betrekking tot het vermogen van piperine op het eerste pass effect mechanismen te remmen.

Echter, naast deze bevindingen, is de rol van piperine als een absorptie versterker ondermijnd met publicaties waarin een effect van een metabole inductor.

Het doel van deze toelichting is het effect van herhaalde toediening van piperine op orale absorptie van cannabidiol (CBD) te onderzoeken, vergeleken met enkelvoudige toediening.

Het effect van piperine op de absorptie werd bepaald preklinisch bij het vrij bewegende rat model.

Herhaalde toediening van piperine, opgelost in een op lipide gebaseerde formulering verschilde niet van acute piperine demonstratie zijn effect op CBD absorptie met een 2,5-voudige verhoogde orale biologische beschikbaarheid vergeleken met controlegroep zonder piperine.

Institute for Drug Research, School of Pharmacy, Faculteit der Geneeskunde, de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Israël.

Wissenschaft/Tier: Durch Piperin steigt die Bioverfügbarkeit von CBD um mehr als das Doppelte

In einer Studie mit frei beweglichen Ratten erhöhte die Zugabe von Piperin die Bioverfügbarkeit um das 2,5-fache im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Piperin.

Institut für Arzneimittelforschung, Schule für Pharmazie, Medizinische Fakultät, Hebräische Universität Jerusalem, Israel.

Science/Animal: Piperine increases bioavailability of CBD by more than twofold

In a study with freely moving rats addition of piperine increased the bioavailability by 2.5-fold in comparison to a control group without piperine.

Institute for Drug Research, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

 

Izgelov D, et al. EUR J Pharm Sci. 2020 Mar 17:105313.

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Deel deze pagina:
 Terug