•  

Copyright 2018 MedicalCannabisSupplies

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website behoren MedicalCannabisSupplies toe. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van MedicalCannabisSupplies de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Deel deze pagina: