•  

Gebruik medicinale cannabis en deelnemen aan het verkeer

   20 januari 2019

Wij volgen het nieuws op de voet omtrent medicinale cannabis en de wegenverkeerswet, de betrokken ministers gaan samen met apothekers en andere partijen kijken hoe ze een formele uitzondering in regels kunnen vatten, waarmee mensen die medicinaal cannabis gebruiken niet meer strafbaar zijn. Als ze zich wel aan de voorgeschreven dosering houden.

In de nieuwe brochures van BMC staat dit:

Het advies aan patiënten is anders als aan beroepsbeoefenaren en hebben daarom de vraag neergelegd bij BMC en wachten op antwoord.

Advocaat Andre Beckers schreef er dit over en Advocaat Maurice Veldman zijn bijdrage.

15 November 2017 antwoorden op Kamervragen over de nieuwe drugstest die problematisch is voor automobilisten, waarvan het belangrijkste vermeld op impulsenwoortblind

In de brief aan de D’66 Kamerleden zegt de minister vier belangrijke dingen:

1) De speekseltesten worden alleen afgenomen bij automobilisten die gevaarlijk rijgedrag vertonen, waarbij drugs een oorzaak kan zijn. Wanneer mensen volgens voorschrift dexamfetamine (of medicinale cannabis of morfine) gebruiken, is dit niet aan de orde. Ze rijden er immers beter van.

2) Als je bij een zogenaamde fuikcontrole, bijvoorbeeld bij een festival, toch positief test op een speekseltest, geef dan aan dat je dexamfetamine op doktersvoorschrift gebruikt. De agent noteert dit in het proces-verbaal en dit wordt dan meegenomen in de eventuele vervolgprocedure. Waarin ook weer het rijgedrag en eventueel combinatiegebruik van andere middelen meegewogen wordt.

3) Betrokken ministers gaan samen met apothekers en andere partijen kijken hoe ze een formele uitzondering in regels kunnen vatten, waarmee mensen die medicinaal dexamfetamine, cannabis of morfine gebruiken niet meer strafbaar zijn. Als ze zich wel aan de voorgeschreven dosering houden.

Wij denken dat de minister hiermee het probleem voor onze doelgroep serieus neemt. Ons advies: blijf de dexamfetamine vooral gebruiken en ga met een gerust hart de weg op. Daarbij gaan we er van uit dat je van jezelf weet dat je veilig rijdt. Waarschijnlijk veiliger dan zonder de medicatie.

Vera Bergkamp en collega’s: veel dank voor jullie hulp om dit probleem op de politieke agenda te krijgen!

Lees hieronder de brief met de antwoorden van minister Blok op de Kamervragen van D’66.

Bron

Het antwoord op vraag 3 is van groot belang voor medicinaal cannabis gebruikers

Wij adviseren u bijgaande antwoorden (onderaan in het artikel) uit te printen als medicinaal cannabis gebruiker en dit bij je autopapieren bewaren! Alsmede een verklaring van je arts dat je capabel bent om te rijden

 

Cannabis News Netwerk maakte een aantal video’s over de waanzin van de speekseltest:

Op 8 december 2017 heeft het KNMP dit gepubliceerd:

KNMP pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals) positieve uitslag bij honderdduizenden patiënten. Waardoor zij formeel niet meer mogen autorijden.

Op donderdag 14 december bespreekt de Tweede Kamer dit onderwerp in het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid met de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De aangescherpte wet is vanaf 1 juli 2017 van kracht. De wet gaat in tegen het verkeersdeelname-advies van de KNMP, dat stelt dat gebruikers na twee weken weer veilig kunnen autorijden tenzij bijwerkingen dat in de weg staan.

Eerder heeft het kabinet toegezegd een oplossing te zullen zoeken voor deze patiënten. De KNMP wil dat in de tussentijd de handhaving wordt opgeschort bij patiënten die kunnen aantonen dat ze de middelen gebruiken op voorschrift van de arts. Dit om te voorkomen dat patiënten onterecht in een strafrechtelijk traject terecht komen.

Daarnaast adviseert de KNMP aan de Tweede Kamer om bij volgende wetswijzigingen op dit onderwerp het kennisinstituut geneesmiddelen van de KNMP te consulteren over de eventuele gevolgen. Hierdoor kan worden voorkomen dat er een dergelijke fout in wetgeving sluipt.

Ook artsenorganisatie KNMG en patiëntenorganisatie Ieder(in) hebben reeds hun zorgen geuit.

Lees de brief van de KNMP

Bron

Deel deze pagina:
 Terug