•  

Advocaat A. Beckers: Burgemeester als crimefighter

   10 april 2019

Advocaat Andre Beckers is gespecialiseerd in cannabis gerelateerde zaken, lees hier wat hij schrijft over de bevoegdheid van de burgemeester met betrekking tot o.a. sluiting van woningen wat betreft het aantreffen van meer als 5 gram cannabis.

Op 1 januari 2019 kregen burgemeesters een ruimere sluitingsbevoegdheid. Het eerste lid van art. 13b Opiumwet luidt vandaag de dag als volgt: De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf: a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.

Uit de rechtspraak blijkt dat de burgemeester je woning na het aantreffen van drugs vrij eenvoudig voor enkele maanden kan sluiten. Zwaar verslavende middelen zoals alcohol en tabak mag je in grote hoeveelheden in huis hebben. Zelfs als je vanuit je woning illegaal handelt in alcohol of tabak waarover geen belasting is afgedragen kan de burgemeester je woning niet sluiten. Maar als de politie meer dan 5 gram wiet of hasj in je huis aantreft loop je dat risico wel en heb je heel wat uit leggen. Dan geldt namelijk de fictie dat dergelijke “grote hoeveelheden” zijn bedoeld om te worden afgeleverd. De rechter verlangt niet van de burgemeester dat hij bewijst dat jij in cannabis handelt. Bij meer dan 5 gram cannabis ligt de bal aan jouw voeten. Jij moet overtuigend duidelijk kunnen maken dat absoluut geen sprake is van (voorgenomen) handel, maar uitsluitend van eigen gebruik. Ga er maar aanstaan.

Voorbarige conclusies
De uitbreiding geeft de burgemeester ook de bevoegdheid om panden tijdelijk te sluiten als daarin stoffen of voorwerpen worden aangetroffen die bestemd zijn voor de productie van harddrugs of softdrugs. Het gaat daarbij niet alleen om vele liters zoutzuur of gevaarlijke chemicaliën, maar ook om groeilampen en ventilatoren. De verwachting is dat burgemeesters ook in dit soort zaken voor de muziek uit gaan lopen. Vooruitlopend op strafzaken gooien burgemeesters alvast de boel op slot. De politie stuurt burgemeesters rapportages waarin op basis van “de hoeveelheid en het samenstel van stoffen en voorwerpen” voorbarige conclusies ten aanzien van de bestemming worden getrokken. Die conclusies hoeven niet met de werkelijkheid te stroken. In het bestuursrecht gaat het niet om waarheidsvinding. Bestuursrechters moeten burgemeesters enorm veel ruimte laten voor het toepassen van hun bevoegdheid.

Hennepteelt faciliteren?
Vandaag de dag willen burgemeesters te vaak demonstreren dat ze crimefighter zijn. In een recente zaak werd een ondernemer door de politie aangehouden omdat hij vanuit zijn tuinwinkel de illegale hennepteelt zou faciliteren. De winkelier gooide de handdoek in de ring en stopte zijn onderneming per 31 december 2018. Hij ontruimde zijn winkel, verleende ontslag aan zijn personeel, schreef zich uit bij de kamer van koophandel en beëindigde zijn huurovereenkomst. De burgemeester kondigde desondanks anderhalve maand later de sluiting van het pand aan voor de duur van 6 maanden. Een soort mosterd na de maaltijd in mijn ogen. Burgemeesters sluiten panden niet omdat dit moet, maar omdat dit kan.

Advocaat André Beckers

www.wolf.partners

Bron

Deel deze pagina:
 Terug