•  

Advocaat A. Beckers: Wie steekt zijn nek uit voor de medicinale thuisteler?

   19 augustus 2019

Advocaat Andre Beckers is gespecialiseerd in cannabis gerelateerde zaken, lees hier wat hij schrijft over de zaak in Terneuzen, waar de burgemeester een pand wilde sluiten omdat er 40 hennepplanten aanwezig waren. Nu wil de burgemeester dat de wet verandert .

De uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 23-07-2019 is een opsteker voor patiënten die thuis hennep telen voor eigen medicinaal gebruik. Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen gooide voor de zoveelste keer in zijn carrière een woning op slot, omdat daarin een hennepplantage bestaande uit 40 planten was aangetroffen. De bestuursrechter hield hem tegen.

Anders dan in veel andere Nederlandse gemeenten hanteert burgemeester Lonink een beleid dat erop neerkomt dat hij pas bestuurlijk optreedt tegen de teelt van meer dan 20 hennepplanten in plaats van de gebruikelijke 5. Omdat in dit geval 40 hennepplanten in de kwekerij aanwezig waren gooide hij de woning voor 3 maanden op slot. Daartegen spande de hennep telende bewoner een procedure aan. Hij stelde dat de burgemeester zijn woning niet mocht sluiten. Hij teelde volgens zijn zeggen namelijk niet voor handelsdoeleinden, maar uitsluitend voor eigen medicinaal gebruik. De bestuursrechter moest beoordelen of de man zijn stelling aannemelijk had gemaakt. Als de 40 hennepplanten inderdaad uitsluitend voor eigen (medicinaal) gebruik zouden worden geteeld, zou de sluiting niet door de beugel kunnen.

Hoe overtuig je een rechter? De man verklaarde dat hij in 1998 een ernstig verkeersongeval had en daardoor lijdt aan ernstige chronische zenuwpijn. Hij was zelf hennep gaan kweken om deze in olie te verwerken en te gebruiken voor bestrijding van pijn en ter bevordering van slaap. Hij onderbouwde zijn verklaring met hulp van zijn huisarts. Deze bevestigde niet alleen de medische klachten van de man. Hij ging verder door uit te leggen dat hij eerder paracetamol, diclofenac en tramadol had voorgeschreven, maar dat dit onvoldoende werkte voor zijn patiënt. De huisarts verklaarde ook dat hij eerder medicinale cannabis in de vorm van olie van het merk Bedocran had voorgeschreven. De huisarts nam zich zelfs de enorme moeite om ter zitting te verklaren dat deze olie voor zijn patiënt niet werkte omdat die slechts 2% THC bevatte. Daardoor werkte deze olie onvoldoende slaap bevorderend. Bedocran leverde weliswaar ook bloemtoppen, maar deze bevatten 22% THC en dat bleek te veel, omdat de patiënt bij gebruik daarvan steeds wakker werd met een kater. Zelf verklaarde de man dat hij hennep kweekte om tot de voor hem meest geschikte verhouding CBD en THC in olie te komen. Van deze zelfgemaakte olie gebruikte hij dagelijks ongeveer 5 druppels. De huisarts kon olie met diezelfde verhouding niet voorschrijven. Hij bleek ervan op de hoogte te zijn dat zijn patiënt van zijn zelfgekweekte hennepolie maakte en gebruikte. Deze olie bleek het meest effectieve pijnstillend middel met de minste bijwerkingen te zijn voor de klachten van zijn patiënt.

Uit geraadpleegde openbare bronnen werd afgeleid dat er diverse extractiemethodes bestaan om werkzame stoffen uit hennepplanten te halen voor de productie van olie. Met behulp van alcohol (20 gram hennep voor 10 ml olie) kon volgens deze bronnen minder olie worden gemaakt dan op basis van (olijf)olie-extractie (5 gram hennep voor 20 ml olie). Ter zitting verklaarde de man dat hij olie op basis van alcohol-extractie maakte, omdat dit voor hem de meest effectieve olie was met de minste bijsmaak.

De rechter hanteerde het rapport ‘Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht’ en schatte de opbrengst per hennepplant op 33,5 gram (3,1 plant per m2). Omdat er 40 hennepplanten waren aangetroffen, zou de totale opbrengst op grond van dit rapport 1.340 gram hennep zijn. Hiervan zou 670 ml olie op alcoholbasis kunnen worden gemaakt. De man vertelde dat zijn opbrengst minder was, omdat hij landrasplanten kweekte. Het merendeel van deze planten zou niet geschikt zijn om olie van te maken. Hij verklaarde ook dat hij 5 tot 10% van de oogst wilde gebruiken met een vaporizer voor acute pijnbestrijding. De bestuursrechter ging mee met het betoog van de man over zijn gebruik van hennepolie. Hij oordeelde dat de man helder en consistent had verklaard en bovendien dat zijn verklaring werd ondersteund door de verklaringen van de huisarts. Onder die omstandigheden kwam de rechter tot de slotsom dat de burgemeester niet bevoegd was om tot sluiting van de woning voor drie maanden over te gaan. Hij blokkeerde tot verrassing van burgemeester Lonink de sluiting. Als je kennisneemt van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State van 5 juni 2019 in de zaak van Mierlose medicinale hennepteler zie je dat dit soort procedures heel anders af kunnen lopen. De teler in die zaak staat inmiddels op straat, omdat hij wiet voor medicinaal gebruik teelde. De hoogste bestuursrechter hield die sluiting niet tegen. De hennepteler was er in die zaak helaas niet in geslaagd de rechter ervan te overtuigen dat hij uitsluitend voor eigen gebruik teelde.

Ik ben aangenaam verrast door de enorme inzet van de huisarts in de zaak uit Terneuzen. Zijn rol was uiterst belangrijk tijdens de rechtszaak. Huisartsen hebben het stervensdruk en worden opgezadeld met enorm veel administratief geneuzel dat wordt bedacht door mensen die ver van de praktijk afstaan. In NRC Handelsblad las ik over een huisarts die het plan heeft om op commerciële basis jaarlijks duizenden kilo’s wiet te gaan telen voor coffeeshops. Hoe kijkt zo’n huisarts aan tegen de kleinschalige thuisteelt vraag ik mij af. Ziet hij dat als een vorm van concurrentie of een goed te verdedigen recht van ieder mens om een paar hennepplantjes voor eigen medicinaal gebruik te mogen telen? Ik pleit ervoor iedere patiënt dat recht onder een aantal uitdrukkelijke voorwaarden te gunnen. De teelt moet veilig met goedgekeurde apparatuur plaatsvinden. Het moet er eerlijk aan toe gaan, dus stroom en water betalen en zonder enige vorm van hinder voor de omgeving plaatsvinden.

Waarom vergeten de meeste politici, ondernemers en verhuurders toch steeds die kleine medicinale thuiskweker? Misschien wil de Tilburgse burgemeester Theo Weterings eens proberen huisartsen, politiemensen, officieren van justitie, verzekeraars, banken en woningcorporaties bij elkaar te brengen om op basis van echte feiten en geen spookverhalen over deze problematiek te discussiëren. Hij weet waarover hij praat en beschikt over de nodige praktijkervaring.

Wie steekt zijn nek uit voor de medicinale thuiskweker?

 

Deel deze pagina:
 Terug