•  

Gegevens over de hoeveelheid elektriciteit die de cannabis industrie verbruikt

   2 februari 2020

Economie/Ecologie: Gegevens over de hoeveelheid elektriciteit die de cannabis industrie verbruikt

De cannabis plant is een vrij onopvallend, bos groen onkruid dat zich goed mengt met de natuur. “De vuile waarheid is echter, dat de business van het kweken van cannabis, allesbehalve groen is. In feite, is de teelt van cannabis dus energie-intensief, dat zijn ecologische voetafdruk in snel tempo een ecologische nachtmerrie is,” zegt een artikel die analyse van een aantal gegevens uit de VS heeft gedaan.

De cannabis industrie is één van de meest energie-intensieve in de wereld, en vereist vaak een hoeveelheid van verwarming, ventilatie en airconditioning systemen, ventilatoren en een 24-uurs indoor licht installatie op meerdere groeiende sites. Evan Molens, een wetenschapper aan het Lawrence Berkeley National Laboratory, zegt dat de productie van legale cannabis in de VS 1% van de totale elektriciteit verbruikt, of 41.71 miljard kilowatt-uur (kWh) elektriciteit, tegen een kostprijs van $6 miljard per jaar. Dat is genoeg energie voor 3,8 miljoen woningen of de gehele Staat Georgia. Het genereren van veel elektriciteit spuwt 15m ton uitstoot van broeikasgassen (CO2), of wat drie miljoen auto ‘ s gemiddeld produceren in een jaar.

OilPrice.com des 14 Januar 2020

Economy/Ecology: Data on how much electricity the cannabis industry consumes

The cannabis plant is a rather unimposing, forest green weed that blends well with nature. “The dirty truth, however, is that the business of growing cannabis is anything but green. In fact, the growing of cannabis is so power-intensive that its ecological footprint is quickly becoming an environmental nightmare,” says an article analysing some data from the US.

The cannabis industry is one of the country’s most energy-intensive in the world, frequently demanding an array of heating, ventilation and air-conditioning systems, fans and 24-hour indoor lighting rigs at multiple growing sites. Evan Mills, a scientist at the Lawrence Berkeley National Laboratory, says that production of legal cannabis in the US consumes 1% of total electricity, or 41.71 billion kilowatt-hours (kWh) of electricity, at a cost of $6 billion per year. That’s enough energy to power 3.8 million homes or the entire State of Georgia. Generating that much electricity spews out 15m tons of greenhouse gas emissions (CO2), or about what three million average cars would produce in a year.

OilPrice.com des 14 Januar 2020

Wirtschaft/Ökologie: Daten über den Stromverbrauch der Cannabisindustrie

Die Cannabispflanze ist ein eher unscheinbares, waldgrünes Unkraut, das gut mit der Natur verschmilzt. “Die schmutzige Wahrheit ist jedoch, dass das Geschäft des Cannabisanbaus alles andere als grün ist. Tatsächlich ist der Anbau von Cannabis so energieintensiv, dass sein ökologischer Fußabdruck schnell zu einem ökologischen Alptraum wird”, heißt es in einem Artikel, der einige Daten aus den USA analysiert.

Die Cannabisindustrie ist weltweit eine der energieintensivsten des Landes und verlangt häufig eine Reihe von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Ventilatoren und 24-Stunden-Innenbeleuchtungsanlagen an mehreren Anbaustätten. Evan Mills, ein Wissenschaftler am Lawrence Berkeley National Laboratory, erklärte, dass die Produktion von legalem Cannabis in den USA 1 % der gesamten Elektrizität oder 41,71 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom verbraucht, was pro Jahr 6 Milliarden Dollar kostet. Das ist genug Energie, um 3,8 Millionen Haushalte oder den gesamten Staat Georgia zu versorgen. Bei der Erzeugung von so viel Strom werden 15 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen (CO2) ausgestoßen, was ungefähr dem entspricht, was drei Millionen Autos im Durchschnitt in einem Jahr produzieren würden.

OilPrice.com des 14 Januar 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Daarom is het kweken in kassen zo gek nog niet.

Lees ook:

Onderzoek bewijst dat schone cannabis kweken in kassen wel degelijk kan

Deel deze pagina:
 Terug