•  

In Zwitserland heeft de Nationale Raad een onderzoek goedgekeurd naar gebruik cannabis bij volwassenen

   9 juni 2020

Zwitserland: Nationale Raad keurt onderzoek goed naar het gebruik van cannabis bij volwassenen

De Zwitserse Nationale Raad heeft een plan goedgekeurd om cannabis te gaan testen voor recreatief gebruik. Als het echter gelegaliseerd moet worden, zegt de regering dat het biologisch moet zijn en lokaal moet worden verbouwd. De studie, die op 2 juni werd goedgekeurd, is bedoeld om meer te weten te komen over de effecten van gecontroleerde legalisatie van cannabisgebruik voor volwassenen in Zwitserland. De tests worden uitgevoerd in de grotere steden van Zwitserland. Basel, Bern, Biel, Genève en Zürich hebben belangstelling getoond voor het uitvoeren van de tests.

Schweiz: Nationalrat hat Studie zum Cannabiskonsum bei Erwachsenen genehmigt

Der Schweizerische Nationalrat hat einem Plan zur Aufnahme von Cannabisversuchen für den Freizeitkonsum zugestimmt. Wenn es jedoch legalisiert werden soll, muss es laut Regierung biologisch sein und lokal angebaut werden. Die Studie, die am 2. Juni genehmigt wurde, soll mehr über die Auswirkungen einer kontrollierten Legalisierung des Cannabiskonsums für Erwachsene in der Schweiz herausfinden. Die Versuche sollen in den größeren Städten der Schweiz durchgeführt werden. Basel, Bern, Biel, Genf und Zürich haben Interesse an der Durchführung der Versuche bekundet.

Switzerland: National Council has approved trial on cannabis use for adults

Switzerland’s National Council has approved a plan to start cannabis trials for recreational use. If it is to be legalised however, the government says it must be organic and grown locally. The study, which was approved on 2 June, hopes to find out more about the effects that a controlled legalisation of the drug for adults use would have in Switzerland. The experiments are to be carried out in Switzerland’s larger cities. Basel, Bern, Biel, Geneva and Zurich have all expressed interest in conducting the trials.

The Local vom 3. Juni 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Het gelabelde CBD-gehalte kan verschillen van het echte CBD-gehalte in Zwitserse CBD-producten

Het gelabelde CBD-gehalte kan verschillen van het echte CBD-gehalte in Zwitserse CBD-producten

Deel deze pagina:
 Terug