•  

Wetenschappelijke gegevens ondersteunen de veronderstelling niet dat cannabisgebruik het aantal arbeidsongevallen kan verhogen.

   8 juni 2020

Wetenschap / mens: De beschikbare wetenschappelijke gegevens ondersteunen de veronderstelling niet dat cannabisgebruik het aantal arbeidsongevallen kan verhogen.

Volgens een systematische review door onderzoekers van de University of British Columbia in Prince George, Canada, was er geen verband tussen cannabisgebruik en arbeidsongevallen. Zeven van de 16 onderzochte onderzoeken lieten zien dat er een positief verband bestaat tussen cannabisgebruik en arbeidsongevallen. Eén studie toonde aanwijzingen voor een negatieve relatie en de overige acht studies toonden geen aanwijzingen voor een significante relatie. Slechts drie van de onderzochte onderzoeken toonden duidelijk bewijs dat cannabisgebruik voorafging aan een arbeidsongeval.

De auteurs concludeerden dat “het huidige bewijs onvoldoende bewijs levert dat cannabisgebruikers een verhoogd risico op arbeidsongevallen lopen. Bovendien suggereert de kwaliteitsbeoordeling van de studie dat er een aanzienlijke vertekening in de literatuur is vanwege mogelijke verstorende variabelen, de selectie de deelnemer en de meting van blootstellingen en resultaten zijn beschikbaar “.

Wissenschaft/Mensch: Die verfügbaren wissenschaftlichen Daten stützen nicht die Annahme, dass Cannabiskonsum die Zahl der Arbeitsunfälle erhöhen kann.

Laut einer systematischen Übersicht von Forschern der University of British Columbia in Prince George, Kanada, gab es keinen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Arbeitsunfällen. Sieben der 16 überprüften Studien zeigten Belege für einen positiven Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Arbeitsunfällen. Eine Studie zeigte Belege für einen negativen Zusammenhang, und die übrigen acht Studien zeigten keinen Hinweis auf einen signifikanten Zusammenhang. Nur drei der überprüften Studien zeigten eindeutige Hinweise darauf, dass der Cannabiskonsum dem Ereignis einer Arbeitsunfall-Verletzung vorausging.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “die derzeitige Beweislage keine ausreichenden Belege dafür liefert, dass Cannabiskonsumenten einem erhöhten Risiko für Arbeitsunfälle ausgesetzt sind. Ferner deutet die Bewertung der Studienqualität darauf hin, dass in der vorhandenen Literatur signifikante Verzerrungen aufgrund potenzieller Störvariablen, der Auswahl der Teilnehmer und der Messung von Expositionen und Ergebnissen vorhanden sind”.

Science/Human: The available scientific data do not support the assumption that cannabis use may increase occupational injury

According to a systematic review by researchers of the University of British Columbia in Prince George, Canada, there was no link between cannabis use and occupational injury. Seven of the 16 reviewed studies showed evidence supporting a positive association between cannabis use and occupational injury. One study showed evidence supporting a negative association and the remaining eight studies showed no evidence of a significant relation. Only three of the reviewed studies showed clear evidence that cannabis use preceded the occupational-injury event.

Authors concluded that the “current body of evidence does not provide sufficient evidence to support the position that cannabis users are at increased risk of occupational injury. Further, the study quality assessment suggests significant biases in the extant literature are present due to potential confounding variables, selection of participants, and measurement of exposures and outcomes.”

Biasutti WR, Leffers KSH, Callaghan RC. Systematic Review of Cannabis Use and Risk of Occupational Injury. Subst Use Misuse. 2020:1-13.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Deel deze pagina:
 Terug