•  

CBD kan de schadelijke effecten op het slijmvlies door een chemotherapeutisch middel verminderen

   5 juni 2020

Wetenschap / dier: CBD kan de schadelijke effecten op het slijmvlies door een chemotherapeutisch middel verminderen

In een onderzoek bij muizen, die het chemotherapeutische middel 5-fluorouracil (5-FU) kregen, verminderde CBD in verschillende doses de ontstekingsreactie van de giftige werkzame stof op het slijmvlies, wat leidde tot mucositis. Ze concludeerden uit hun onderzoek dat “CBD een ontstekingsremmend en antioxidant effect lijkt te hebben dat een snellere oplossing van orale mucositis in dit diermodel bevordert”.

Klinisch docent orale geneeskunde, Universiteit van Paranaense, Francisco Beltrão, Brazilië.

Wissenschaft/Tier: CBD kann die schädlichen Auswirkungen auf die Schleimhaut durch ein Chemotherapeutikum verringern

In einer Studie mit Mäusen, denen das Chemotherapeutikum 5-Fluorouracil (5-F U) verabreicht wurde, reduzierte CBD in verschiedenen Dosen die Entzündungsreaktion des toxischen Wirkstoffs auf die Schleimhaut, die zu Mukositis führte. Sie schlossen aus ihrer Forschung, dass “CBD eine entzündungshemmende und antioxidative Wirkung auszuüben scheint, die eine schnellere Auflösung der oralen Mukositis in diesem Tiermodell begünstigt”.

Klinischer Dozent für Oralmedizin, Universität Paranaense, Francisco Beltrão, Brasilien.

Science/Animal: CBD may reduce the detrimental effects on the mucosa by a chemotherapeutic agent

In a study with mice, which received the chemotherapeutic agent 5-fluorouracil (5-F U) CBD administered in different doses reduced the inflammatory response by the toxic agent on the mucosa leading to mucositis. They concluded from their research that “CBD seems to exert an anti-inflammatory and antioxidant activity favoring a faster resolution of oral mucositis in this animal model.”

Clinical Lecturer of Oral Medicine, Paranaense University, Francisco Beltrão, Brazil.

de Freitas Cuba L, et al. Oral Dis, 13. Mai 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

CBD-crème was effectief bij 2 patiënten met rugpijn

Wetenschap / mens: CBD-crème was effectief in 2 gevallen met rugpijn

Deel deze pagina:
 Terug