•  

Wetenschap: Het chemische profiel van cannabis wordt beïnvloed door het oogststadium

   19 juni 2021

Wetenschap: Het chemische profiel van cannabis wordt beïnvloed door het oogststadium

Het chemische profiel van de vrouwelijke bloeiwijze-extracten van zeven hennepcultivars (Carmagnola, Fibranova, Eletta Campana, Antal, Tiborszallasi, Kompolti, en Tisza) werd beïnvloed door het oogststadium.

Het chemische profiel van de vrouwelijke bloeiwijze-extracten van zeven Cannabis sativa L. tweehuizige cultivars (Carmagnola, Fibranova, Eletta Campana, Antal, Tiborszallasi, Kompolti en Tisza) werd gecontroleerd in drie oogstfasen (4, 14 en 30 september), vanaf het begin van de bloei tot het einde van de bloei/begin van de zaadvorming, met behulp van ongerichte nucleaire magnetische resonantie (NMR) en gerichte (ultra-high-performance vloeistofchromatografie (UHPLC) en spectrofotometrie) analyses.

Het tetrahydrocannabinolgehalte lag in alle geanalyseerde monsters steeds onder de wettelijke grenswaarden (<0,6%).

Het NMR-metabolietenprofiel (suikers, organische zuren, aminozuren en minder belangrijke verbindingen), onderworpen aan principale componentenanalyse (PCA), toonde een sterke variabiliteit volgens de oogststadia: de in stadium I geoogste monsters werden gekenmerkt door een hoog gehalte aan sucrose en myo-inositol, terwijl de in stadium II geoogste monsters hoge gehaltes aan barnsteenzuur, alanine, valine, isoleucine, fenylalanine, en threonine vertoonden. De in stadium III geoogste monsters werden gekenmerkt door hoge gehalten aan glucose, fructose, choline, trigonelline, appelzuur, mierenzuur, en sommige aminozuren.

De verhouding tussen het chlorofyl- en carotenoïdengehalte gaf aan dat alle planten opgroeiden blootgesteld aan de zon, waarbij de cultivar Eletta Campana de hoogste pigmenthoeveelheid had. De cultivar Tiborszallasi vertoonde het hoogste gehalte aan polyfenolen.

De hoogste antioxidantwerking werd over het algemeen waargenomen in stadium II.

Al deze resultaten wijzen erop dat de bloeiwijzen van Cannabis sativa L. van elke geanalyseerde tweehuizige hennepcultivar een eigen chemisch profiel vertonen dat wordt beïnvloed door het oogststadium.

Deze informatie kan nuttig zijn voor producenten en industrieën om de bloeiwijzen in het juiste stadium te oogsten om monsters te verkrijgen met een eigenaardig chemisch profiel dat geschikt is voor de juiste toepassingen.

Departement Chemie en Technologie van Geneesmiddelen, Sapienza Universiteit van Rome, Italië.

Science: The chemical profile of cannabis is influenced by the harvesting stage

The chemical profile of the female inflorescence extracts from seven hemp cultivars (Carmagnola, Fibranova, Eletta Campana, Antal, Tiborszallasi, Kompolti, and Tisza) was influenced by the harvesting stage.

Department of Chemistry and Technology of Drugs, Sapienza University of Rome, Italy.

Spano M, et al. Molecules. 2021;26(10):2912.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

 

Deel deze pagina:
 Terug