•  

Cyprus: Medicinale Cannabis wordt legaal

   19 augustus 2020

Cyprus: medicinale cannabis wordt legaal

Het Parlement heeft een wet aangenomen die het voorschrijven, de distributie en de beschikbaarheid van medicinale cannabis reguleert. Het wetsvoorstel werd met 42 stemmen voor en zeven tegen in de wet opgenomen. Volgens het rapport van de Gezondheidscommissie van het Parlement stelt de verordening de normen vast voor het voorschrijven van medicinale cannabis op basis van het wetenschappelijke gebruik van het medicijn. Groene voorzitter Giorgos Perdikis, die een amendement heeft ingediend, zei dat de minister te veel controle had over hoeveel medicinale cannabis beschikbaar is en welke specialisten het kunnen voorschrijven.

Zypern: Medizinisches Cannabis wird legal

Das Parlament hat einen Gesetzentwurf zur Regelung der Verschreibung, Verteilung und Verfügbarkeit von medizinischem Cannabis verabschiedet. Der Gesetzentwurf wurde mit 42 Ja- und sieben Nein-Stimmen in das Gesetz aufgenommen. Dem Bericht des Gesundheitsausschusses des Parlaments zufolge legt die Verordnung die Standards für die Verschreibung von medizinischem Cannabis auf der Grundlage der wissenschaftlichen Verwendung der Droge fest. Der Vorsitzende der Grünen, Giorgos Perdikis, sagte bei der Vorlage eines Änderungsantrags, der Minister habe zu viel Kontrolle bei der Entscheidung, wie viel medizinisches Cannabis zur Verfügung steht und welche Spezialisten es verschreiben dürfen.

Cyprus: Medical cannabis will become legal

Parliament has passed a bill to regulate the prescription, distribution, and availability of medical cannabis. The bill was voted into law 42 votes in favour and seven against. According to the report submitted by the house health committee, the regulations set the standards for prescription of medical cannabis based on the scientific use of the drug. Introducing an amendment, the head of the Green Party Giorgos Perdikis said the minister would have too much control in deciding how much medical cannabis will be available and which specialists will be allowed to prescribe it.

Cyprus Mail vom 1. August 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

In Nepal doet men pogingen om cannabisteelt terug in het land te brengen

Nepal: pogingen om cannabisteelt terug in het land te brengen

Deel deze pagina:
 Terug