•  

De dopaminereceptor is betrokken bij de effecten van CBD en CBDV

   12 november 2020

Wetenschap / Dier: De dopaminereceptor is betrokken bij de effecten van CBD en CBDV

Studies met een bepaalde nematode (C. elegans) tonen aan dat de effecten van CBD (cannabidiol) en CBDV (cannabidivarine) deels worden gemedieerd door dopamine D2-achtige receptoren. De auteurs merkten op dat deze ontdekking “een belangrijke stap markeert in de richting van ons begrip van de mechanismen die ten grondslag ligt aan het medicinale gebruik van cannabis bij de behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen.”

Afdeling Farmacologie en Toxicologie, University of Louisville School of Medicine, VS.

Wissenschaft/Tier: Der Dopaminrezeptor ist an der Wirkung von CBD und CBDV beteiligt

Untersuchungen mit einem bestimmten Fadenwurm (C. elegans) zeigen, dass die Wirkungen von CBD (Cannabidiol) und CBDV (Cannabidivarin) zum Teil durch Dopamin-D2-ähnliche Rezeptoren vermittelt werden. Die Autoren merkten an, dass diese Entdeckung “einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres Verständnisses der Mechanismen für die medizinische Verwendung von Cannabis bei der Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen darstellt”.

Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie, University of Louisville School of Medicine, USA.

Science/Animal: The dopamine receptor is involved in the action of CBD and CBDV

Research with a certain nematode (C. elegans) shows that the effects of CBD (cannabidiol) and CBDV (cannabidivarin) are in part mediated by dopamine D2-like receptors. Authors noted that this discovery “moves a significant step toward our understanding of the mechanisms for medical uses of cannabis in the treatment of neurological and psychiatric disorders.”

Department of Pharmacology and Toxicology, University of Louisville School of Medicine, USA.

Shrader SH, et al. Biochem Biophys Res Commun. 2020:S0006-291X(20)31930-6.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

 

Deel deze pagina:
 Terug