•  

In Colombia verklaart Regering dat medicinale cannabis een project is van nationaal strategisch belang

   19 oktober 2020

Colombia: Regering verklaart medicinale cannabis een project van nationaal strategisch belang

De nationale regering heeft medicinale cannabis uitgeroepen tot project van nationaal strategisch belang en geeft aan dat prioriteit zal worden gegeven aan de sector om zijn procedures en processen te versnellen. Dit vergemakkelijkt een efficiënte en tijdige uitvoering van de projecten waaruit het bestaat, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de belangen van de overheid op het gebied van werkgelegenheid, vergroting van de exportcapaciteit en het genereren van nieuwe inkomsten voor het nationale grondgebied.

Kolumbien: Regierung erklärt medizinisches Cannabis zu einem Projekt von strategischem nationalen Interesse

Die nationale Regierung erklärte medizinisches Cannabis zu einem Projekt von nationalem strategischem Interesse und gab damit zu verstehen, dass dem Sektor Priorität eingeräumt wird, um seine Verfahren und Prozesse zu beschleunigen. Dies wird die effiziente und rechtzeitige Durchführung der Projekte, aus denen er besteht, erleichtern, wobei unter anderem die Interessen der Regierung in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Erhöhung der Exportkapazität und die Schaffung neuer Einkommen für das Staatsgebiet berücksichtigt werden.

Colombia: Government declares medicinal cannabis a project of strategic national interest

The National Government declared Medicinal Cannabis as a Project of National Strategic Interest, thus indicating that priority will be given to the sector, speeding up its procedures and processes. This will facilitate the efficient and timely implementation of the projects that comprise it, taking into account the government’s interests with respect to employment generation, increased export capacity and generation of new income to the national territory, among others.

Cámara Colombiana de Cannabis Medicinale Industrial vom 18. September 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook:

Gestreste olifanten in de dierentuin van Warschau krijgen medicinale cannabis

Drie Afrikaanse olifanten krijgen vloeibare doses van de cannabinoïde CBD via hun slurf.

 

Deel deze pagina:
 Terug