•  

In Japan wil de regering cannabis bevattende medicijnen toestaan

   25 mei 2021

Japan: Regering wil cannabis bevattende medicijnen toestaan

Japan heeft een zeer strenge drugswetgeving. Cannabis in al zijn vormen is ook absoluut verboden, wat echter vooral voor artsen een probleem is. Daarom wordt de regelgeving voor geneesmiddelen versoepeld. Enkele maanden geleden heeft de Japanse regering een commissie ingesteld om een aanpassing van het cannabisverbod te bespreken. Naast het aanscherpen van de wetten werd er ook gesproken over de vraag of cannabis niet moet worden toegestaan als stof in medicijnen.

Volgens de eerste berichten heeft het ministerie van Volksgezondheid positief besloten en wil het voor het eerst cannabis als medicinale stof toestaan. Als de toelating van dergelijke geneesmiddelen inderdaad wordt goedgekeurd, zal Japan zijn geneesmiddelenwetten moeten aanpassen, want tot nu toe is noch de productie noch de invoer van geneesmiddelen die cannabis bevatten legaal. Hoe ver Japan daarbij de wetten zal versoepelen, is nog niet zeker.

Japan: Government plans to allow cannabis containing medicines

 

Japan has very strict drug laws. Cannabis in all its forms is also absolutely forbidden, which is, however, a problem especially for doctors. For this reason, the regulation of drugs is to be relaxed. A few months ago, the Japanese government set up a committee to discuss an adjustment of the cannabis prohibition. In addition to tightening the laws, there was a discussion about whether cannabis should not be allowed as a substance in medicine.

According to initial reports, the Ministry of Health has decided in favour and wants to allow cannabis as a medicinal substance for the first time. If permission for the approval of such drugs is indeed approved, Japan will have to change its drug laws, as so far neither the production nor the import of drugs containing cannabis is legal. How far Japan will relax the laws in the process is not yet certain.

Sumikai of 15 May 2021

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook

Deel deze pagina:
 Terug